Nie na rovinu - Gabriela Danková Sujová

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Nie na rovinu - Gabriela Danková Sujová

Gabriela Sujová sa narodila sa 26. 7. 1976 v Detve. V súčasnosti žije a tvorí v Detve. 
Je absolventkou strednej školy ekonomického zamerania. V roku 2018 začala chodiť na odbor MAĽBA KRESBA na UTV pri UMB Banská Bystrica, kde ju učí Mgr. Art. Danka Iliášová. Výtvarnej činnosti sa venuje 18 rokov. 

Výstavou „Nie narovinu“ sa autorka každým dielom snaží povedať myšlienku, či vyjadriť svoje pocity. Silným inšpiračným a východiskovým zdrojom pre tvorbu umelkyne je jej vnútorný svet a medziľudské vzťahy, ktoré vzájomne vizuálne a myšlienkovo prelína a výtvarne interpretuje. Tvorba tejto výtvarníčky je jej osobným vyznaním a charakterizujú ju jej pocity ako žiaľ, láska, strata, radosť... Svoje kresby – maľby vytvára väčšinou technikou akrylu, tempery a rôznymi kombinovanými technikami.