LETNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ NEMČINY

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

LETNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ NEMČINY

Cieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky nemeckého jazyka. Naučiť záujemcov formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.


Obsahová náplň:

• Upevnenie základov gramatiky.

• Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie.

• Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v situáciách pri cestovaní.

• Upevnenie zručnosti hovoriť o sebe a svojich záujmoch, klásť otázky a konverzovať o spoločných témach s partnerom.


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/letny-program-vseobecnej-nemciny/