Šansónový večer Evy Pavlíkovej

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Šansónový večer Evy Pavlíkovej

Šansónový večer Evy Pavlíkovej

Slovenská herečka a speváčka Eva Pavlíková sa nám na šansónovom koncerte predstaví za sprievodu svojej kapely na ktorom zaznejú známe šansóny od domácich a svetových autorov a takisto muzikálové melódie. Umeniu spievaného šansónu s jeho dôrazom na obsahovú zložku si Eva Pavlíková berie za svoje a napĺňa tak odkaz režiséra Jožka Bednárika udržiavať tento hudobný žáner živý a šíriť ho ďalej medzi ľudí.
Texty do slovenskej podoby prebásnili poprední slovenskí textári, čo vnáša do ich významu ďalší, nový obsahovo-výrazový prvok. Hudobno-dramatické umenie tohto žánru Eva Pavlíková umelecky obohacuje o hereckú výpoveď a skúsenosť ženy, umelca,
s neopakovateľným autentickým prevedením.
Piesne ako Čerešne, Žiť za to stálo, List mame a iné si tak nájdu svojho poslucháča a naplnia naše srdcia nehou, pokorou a láskou.

Obsadenie:
Eva Pavlíková-spev
Ľubomír Dolný-klavír
Viliam Majer-akordeón

Nedeľa 7. júla 2019 o 19:00 – 21:30