Rozvoj lektorských zručností

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Rozvoj lektorských zručností

Cieľom kurzu je pripraviť sa na vzdelávací proces v každej jeho fáze, osvojenie a rozvíjanie lektorských zručností po obsahovej, materiálnej, technickej, prezentačnej, komunikačnej a mentálnej stránke. Vysvetlíme si význam definovania cieľov vzdelávania, výber vhodných metód a foriem, zameriame sa na prípravu štúdijných a prezentačných materiálov a na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností lektora.

Kurz je určený pre každého, kto uvažuje o dráhe lektora v oblasti vzdelávania dospelých, prípadne je lektorom chce svoje lektorské a prezentačné zručnosti rozvíjať.

Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/rozvoj-lektorskych-zrucnosti/