ZIMNÁ LIGA – Masarykov dvor 2020

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

ZIMNÁ LIGA – Masarykov dvor 2020

ZIMNÁ LIGA – Masarykov dvor 2020

ZIMNÁ LIGA – MASARYKOV DVOR 2020

Pravidlá

Zimná Liga je seriál halových parkúrových pretekov, ktoré organizuje Jazdecký klub pri Rekreačno-športovom areáli Masarykov Dvor Vígľaš Pstruša . Cieľom seriálu je možnosť pre kone a jazdcov absolvovať parkúry v hale v zimnom období. Seriál je prístupný pre všetkých slovenských a zahraničných jazdcov a kone s platnou licenciou, ako aj pre jazdcov bez licencie s skúškou SZVJ v zmysle platných pravidiel SJF.

Súťaže budú prebiehať podľa pravidiel a platných predpisov SJF. Náklady na účasť si hradí každý účastník sám.

Kôň má právo absolvovať len dva parkúry denne podľa výberu z rozpisu pretekov.

Ak sa nebude dať použiť vonkajšie opracovisko, súťažiaci budú mať možnosť, v 4 členných skupinách po 10 minút, využiť na opracovanie koní halu. Každý súťažiaci ma možnosť skočenia troch určených skokov.

Zoznam štartujúcich bude sprístupnený od 19.00 hodiny deň pred pretekmi na webovej stránke Masarykovho Dvora.

PRIEBEH KVALIFIKÁCIE.


Náročnosť parkúrov kvalifikačných pretekov bude označená
1* ( prvý kvalifikačný pretek ),
2** ( druhý kvalifikačný pretek ),
3*** (tretí kvalifikačný pretek , 4****( finále ).

Dvojica, ktorá chce súťažiť o finančné odmeny vo finále 18.04.2020, musí mať uhradené Zápisné do CUP-u, a musí získať minimálny súčet 50 bodov z jednotlivých kvalifikačných pretekov, alebo sa zúčastniť troch pretekov kvalifikácie.
Výška získaných bodov pre najlepšiu dvojicu (1.miesto ) je 10 bodov, ostatné umiestnené dvojice získavajú postupne o bod menej v danej súťaži.

Hodnotenie detí do 14 rokov.

V každej súťaži kvalifikácie dostanú stužku prví traja jazdci, ktorí sa najbližšie priblížia k optimálnému času zo súťaží ZM a Z, ktoré budú vyhodnotené spolu.
Dvojica kvalifikovaná do finále je oprávnená štartovať v akýchkoľvek súťažiach z finálového rozpisu.

Zápisné do CUP-U : 10 €/dvojica


Hodnotenie štartujúcich podľa bodov v Zimnej Lige.

Prví traja jazdci, ktorí získajú po skončení kvalifikácii pretekov v jednotlivých súťažiach najviac bodov, obdržia vecnú cenu, a v súťaži ZL a L“ aj finančnú odmenu.

Celkové umiestnenie:

Súťaž Cena Nádejí Vecná cena 1.miesto
Vecná cena 2.miesto
Vecná cena 3.miesto

Súťaž ZM Vecná cena 1.miesto
Vecná cena 2.miesto
Vecná cena 3.miesto

Súťaž Z Vecná cena 1.miesto
Vecná cena 2.miesto
Vecná cena 3.miesto

Súťaž ZL Vecná cena 1.miesto + finančná cena
Vecná cena 2.miesto + finančná cena
Vecná cena 3.miesto + finančná cena

Súťaž L Vecná cena 1.miesto + finančná cena
Vecná cena 2.miesto + finančná cena
Vecná cena 3.miesto + finančná cena

FINÁLE:

Hodnotenie v súťaži Cena Nádejí (bez licencie SJF ) :
Stužku a pohár získajú prví traja umiestnený jazdci zo súťaži.

Hodnotenie detí ( do 14 rokov vrátane) :
Stužku a pohár získajú prví traja umiestnený jazdci zo súťaži
ZM a Z.

Štartovné a finančné odmeny “Zimnej Ligy na Masarykovom Dvore 2020”

Štartovné:
Cena Nádejí - 8 €
ZM - 8 €
Z - 8 €
ZL - 15€ Cena ........................dotácia 300 €
L - 20€ Cena ........................dotácia 400 €


Ceny budú vyplatené prvým 5 umiestneným jazdcom.
Pri každej dekorácii budú odovzdané poháre prvým trom umiestneným jazdcom.
Víťaz z každej finálovej súťaže dostane konskú deku.


KALENDÁR I. Ročníka


ZIMNÁ LIGA –MASARYKOV DVOR 2020Kvalifikácia - bude prebiehať v termínoch :

25.- 26. 01.2020 *
15. -16.02. 2020**
21. -22. 03.2020 ***
04. -05 .04.2020***

Finále bude v termíne :
25.-26.04. 2020 ****


Začiatok podujatia: 16. 2. 2020 9:00:00
Koniec podujatia: 16. 2. 2020 18:00:00