Rusínsky festival 2020

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Rusínsky festival 2020

Rusínsky festival

 

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:       
  

PIATOK 18.9. Orfeus-1. ročník hudobnej prehliadky autorskej Rusínskej hudby, Koňaboj(ČR), Hanka Servická, RuSnack's a ďalší,
SOBOTA 19.9. – PUĽS(PO), KRISTÍNA a ďalší,
NEDEĽA 20.9. – Domáce kolektívy, Žrebovanie permanentiek a odovzdávanie cien, Kollárovci a ďalší.