Divadelné podzámčie 2020

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Divadelné podzámčie 2020

Divadelné podzámčie 2020

Podpolianske osvetové stredisko vás spolu s partnermi podujatia pozýva na 15. ročník medzinárodného festivalu pouličného divadla a hudby vo Zvolene - Divadelné podzámčie, ktorý sa uskutoční v záhrade Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. 🎭

🟨 Štvrtok 17.9.2020
záhrada Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene

10.00 hod. Pippi dlhá pančucha - Divadlo Actores
14.00 hod. Pesničkohry - Miro Jilo
15.30 hod. Po dračích stopách - Divadlo Actores
17.00 hod. Huncút Gašpar - Divadlo Concordia
19.00 hod. Hra je hra - DOS Braxatoris

pódium na Fun zóne
18.15 hod. Selenčianky - hudobné vystúpenie Vojvodinských Slovákov žijúcich na Slovensku

🟣Piatok 18.9.2020
záhrada Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene

10.00 hod. Čiernobiela rozprávka - Divadielko KOS
14.00 hod. Pán doktor - Divadielko KOS
15.30 hod. Príbeh rytiera - Teáter Komika
17.15 hod. O sedliačke darebáčke - Divadlo Zelienka
18.15 hod. Psíček a mačička - Divadlo Zelienka

🟣 Účinkujú:
Mestské divadlo Actores - Rožnava, Divadlo Concordia - Banská Štiavnica,

Miro Jilo - Bratislava, Divadielko KOS - České Budejovice, DOS Braxatoris - Krupina,

Teáter Komika - Levice, Selenčianky - Vojvodinskí Slováci žijúci na Slovensku,

Divadlo Zelienka - Zvolen

Upozornenie pre návštevníkov:
Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať aktuálne platné nariadenia RÚVZ na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID 19. Vstup na podujatie s rúškom

- V prípade nepriaznivého počasia budú predstavenia presunuté do sály Starej radnice.

- Zmena programu je vyhradená!

🟣 Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Začiatok podujatia: 17. 9. 2020 10:00:00
Koniec podujatia: 17. 9. 2020 21:00:00