Sládkovičova Radvaň 2020

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Sládkovičova Radvaň 2020

Sládkovičova Radvaň 2020

Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy IV. - V. kategórie
a divadiel poézie,
s postupom na celoslovenskú prehliadku
66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020

Program:

23. 9. 2020: Divadlo Akadémie umení, Horná 95:

10.00 h. - prezentácia
10.30 h. - Súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie
10.30 – DDS SOVÍČATÁ, Štiavnické Bane
12.00 – DDS EŇOŇUŇO, Kokava nad Rim.
13.30 h. - hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov
RK a divadiel poézie

24. 9. 2019: V PODKROVÍ SOS, Dolná 35:

9.00 h. - prezentácia
9.30 h. - SÚŤAŽ RECITÁTOROV IV. – V. kat.
13.00 h. - hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov súťaže recitátorov IV. – V. kat.

Zmena programu vyhradená!

Začiatok podujatia: 23. 9. 2020 10:30:00
Koniec podujatia: 24. 9. 2020 14:00:00