Vedenie ľudí a motivácia

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Vedenie ľudí a motivácia

Cieľ kurzu:
Jednou z úloh manažéra je inšpirovať a motivovať svoj tím, aby sa so záujmom angažoval za dosiahnutie spoločných cieľov. Aj tomu najlepšiemu manažérovi sa môže stať, že členovia jeho tímu stratia motiváciu. Cieľom vzdelávania je spoznať podstatu a zdroje motivácie a poukázať na možnosti efektívneho vedenia ľudí.

Obsahová náplň:

·        Vplyv podnikovej kultúry na úroveň motivácie zamestnancov

·        Firemná vízia a motivácia zamestnancov

·        Zásady dobre fungujúceho tímu a tímové synergie

·        Základné východiská pre motiváciu a motivačné bariéry

·        Osvedčené zabijaky motivácie

·        Viete, čo motivuje Vašich zamestnancov?

·        Pravda o vplyve finančnej odmeny na mieru motivácie

·        Ako vytvoriť permanentne stimulujúce prostredie

·        Motivácia kreatívnymi technikami

·        Význam a realizácia hodnotiacich pohovorov

•    Zvýšenie motivácie 

zdelávanie je určené majiteľom podnikov, manažérom a riadiacim pracovníkom vyšších, stredných a nižších stupňov, personalistom, ktorí sa chcú naučiť využívať moderné a účinné techniky vedenia a motivovania ľud
Vzdelávanie je určené majiteľom podnikov, manažérom a riadiacim pracovníkom vyšších, stredných a nižších stupňov, personalistom, ktorí sa chcú naučiť využívať moderné a účinné techniky vedenia a motivovania ľudí.