Čo s biologickým odpadom?

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Čo s biologickým odpadom?

Na prvej prednáške, ktorou chceme spolu s Priateľmi Zeme – SPZ prispieť svojou troškou k zmene a záchrane našej planéty, sa dozvieme, čo s biologickým odpadom. Biologický odpad je často skloňovaná téma, pri ktorej je najjednoduchšie začať od seba. Len treba o týchto možnostiach vedieť. Preto sa s Braňom Moňokom budeme primárne venovať kompostovaniu, jeho možnostiach, význame a druhoch. Samozrejme, bude priestor na otázky z publika. Priatelia Zeme – SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku aj v európskom kontexte. Zameriavajú sa na dve témy: minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami a venujú sa aj podpore udržateľných riešení v prípade ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam. Branislav Moňok je štatutárny zástupca organizácie PZ – SPZ, venuje sa riadeniu projektov a informačných kampaní, zavádzaniu prvkov a koncepcií Zero Waste do praxe, poradenstvu v oblasti triedeného zberu odpadov a mnohým ďalším aktivitám. Všetko, čo prednáša, má vyskúšané na vlastnej koži.

Dĺžka trvania: 90 min