Pokračuj s nemčinou!

Podujatie Bratislava

Cieľom kurzu je vytvoriť podmienky na intenzívne upevnenie osvojenej úrovne ovládania  jazyka pre komunikačné účely. Absolvovaním  modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre  jednotlivé úrovne Spoločného Európskeho referenčného rámca.

 

Obsahová náplň:

• rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby,

• osvojenie správnej výslovnosti nových slov,

• počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí,

• vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia,

• následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu,

• hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť z pohľadu gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka,

• čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie,

• písanie základných dokumentov – pohľadnica a email, správa, formálny a neformálny list, objednávka, sťažnosť.

 

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/pokracuj-s-nemcinou/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Fotografie
Podobné podujatia
BUBO bál 2020
BUBO bál 2020
Incheba Expo Bratislava, Bratislava
Tradičný odev v plynutí času
Overené podujatieTradičný odev v plynutí času
Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64, Bratislava
Rozhodnutie – hybná sila zmeny
Overené podujatieRozhodnutie – hybná sila zmeny
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Sebamotivácia a sebakoučing
Overené podujatieSebamotivácia a sebakoučing
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava