Pokračuj s nemčinou!

Podujatie Bratislava

Cieľom kurzu je vytvoriť podmienky na intenzívne upevnenie osvojenej úrovne ovládania  jazyka pre komunikačné účely. Absolvovaním  modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre  jednotlivé úrovne Spoločného Európskeho referenčného rámca.


Obsahová náplň:

• rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby,

• osvojenie správnej výslovnosti nových slov,

• počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí,

• vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia,

• následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu,

• hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť z pohľadu gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka,

• čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie,

• písanie základných dokumentov – pohľadnica a email, správa, formálny a neformálny list, objednávka, sťažnosť.


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/pokracuj-s-nemcinou/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Fotografie
Podobné podujatia
Sám sebe manažérom
Overené podujatieSám sebe manažérom
Dom Quo Vadis Hurbanovo námestie, Bratislava
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Stredisko kultúry Vajnorská 21, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieŽenský kruh Rozkvet ženstva
Lotus vzdelávacie centrum, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Kreatívny kurz SOCHA Z PAVERPOLU
Overené podujatieKreatívny kurz SOCHA Z PAVERPOLU
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Kultúrny večer na tému SILA ILÚZIÍ
Overené podujatieKultúrny večer na tému SILA ILÚZIÍ
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava