PRÁZDNINY U FULLU: TEXTILNÁ MAĽBA

Podujatie Ružomberok

PRÁZDNINY U FULLU: TEXTILNÁ MAĽBA


Tvorivá dielňa pre prázdninujúce deti 7+.

Letné maľovanie textilných obrazov vo Fullovej záhrade s textilnou výtvarníčkou Olgou Eninou. Odneste si prázdninové zážitky v nezvyčajnej maľbe v ráme.

Čas:
10:30 - 12:00 hod.
Miesto:
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

Fotografie
Podobné podujatia