PREDNÁŠAM TEDA SOM ... 2019

Podujatie Kremnica

PREDNÁŠAM TEDA SOM ... 2019

ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici organizuje ďalší ročník prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a monodrám žiakov ZUŠ na Slovensku s medzinárodnou účasťou.

Kedy: 30. máj až 02. jún 2019
Kde: MsKS Kremnica

Fotografie
Podobné podujatia