Prednáška. Ivor Švihran: O potokoch a studničkách Bratislavy

Podujatie Bratislava

Prednáška. Ivor Švihran: O potokoch a studničkách Bratislavy

Organizátor: Pozsonyi Kifli Polgári Társulás - Občianske združenie Bratislavské rožky

Hosť: Ivor Švihran (sprievodca M_P_ BA)

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Miesto: Prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11

Odporúčaný dobrovoľný príspevok: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Bratislava s vyše sto, v rôznych historických obdobiach pomenovanými, vodnými tokmi patrí na Slovensku k územiam s najvyspelejšou hydronymiou, teda najhustejšou sieťou mien vodných tokov.

Poznajú však Bratislavčania okrem Vydrice aj iné potoky, jarky, či "dráhy", ktoré pramenia i pretekajú územím mesta nachádzajúceho sa hneď v troch povodiach?

Prečo a kde máme v Bratislave tri vodné toky s názvom Vydrica a aké peripetie sú s nimi spojené? Viete, že máme aj potoky spojené s dávnymi Sikulmi, s potulným zabávačom, či so starodávnymi povolaniami?

Ako poznačil hydronymiu Bratislavy prechod cez nemecko-slovenskú jazykovú hranicu, prítomnosť Chorvátov a Maďarov, či nepozornosť pisárov a prekladateľov?

Aj to, aké povesti sú spojené s bratislavskými studničkami a prameňmi Vám ozrejmí v prednáške Ivor Švihran, sprievodca M_P_ BA a nadšenec historickej toponymie Bratislavy.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. (Program interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pozsony patakjai és forrásai

Vendég: Ivor Švihran (idegenvezető, M_P_ BA)

Eseménysorozat: Séta a régi Pozsonyban

Az előadás nyelve: szlovák

Önkéntes adomány: 2,- €, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás tagjainak ingyenes

A különböző történelmi korokban elnevezett, több mint száz vízfolyásának köszönhetően Pozsony az ország hidronímiai szempontból legfejlettebb, azaz a vízfolyásnevek legsűrűbb hálózatával rendelkező részei közé tartozik.

De ismernek az egyszerre három vízgyűjtő területhez tartozó Pozsony lakói a Vödricen kívül más patakot, vízeret vagy "drágát" (pályát) a városban?

Miért és hol van Pozsonyban három Vödric nevű vízfolyás, és milyen események kötődnek hozzájuk?

Tudta, hogy vannak a régi székelyekhez, vándormutatványosokhoz, illetve egykori mesterségekhez kapcsolódó patakjaink?

És vajon hogyan mutatkozik meg Pozsony hidronímiájában a német–szlovák határ, a horvátok és a magyarok jelenléte, na meg az írnokok és fordítók figyelmetlensége?

Mindezt megtudhatja, valamint a város forrásaihoz kapcsolódó legendákkal is megismerkedhet Ivor Švihran, az M_P_ BA munkatársa, Pozsony történelmi toponímiájának rajongója előadásából.

A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának anyagi támogatásával valósul meg, a Kisebbségi Kultúrák 2017 Program keretén belül. A többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek, illetve etnikai csoportok közötti interetnikus és interkulturális párbeszéd és megértés programja.

Miesto konania podujatia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 28. Februára 2017 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 28. Februára 2017 19:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1437N 17.1066E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Prednáška. Ivor Švihran: O potokoch a studničkách Bratislavy

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Telefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Overené podujatieTelefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Rozvoj lektorských zručností
Overené podujatieRozvoj lektorských zručností
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava