Predstavenie nových odborných publikácií Hradného múzea vo Fiľakove

Podujatie Fiľakovo

Hradné múzeum vo Fiľakove Vás pozýva dňa 27. februára 2019 o 16:30 hod. na predstavenie dvoch novovydaných odborných publikácií s názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“ a
„Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“. Knižná prezentácia sa uskutoční v zasadacej sále Mestského úradu vo Fiľakove a prednášky odznejú v slovenskom a maďarskom jazyku so simultánnym tlmočením. 
Meno organizátora: Hradné múzeu vo Fiľakove
Fotografie
Podobné podujatia