Predstavenie Zborníka zo štvrtého ročníka stretnutia priateľov regionálnej histórie

Podujatie Fiľakovo

Predstavenie Zborníka zo štvrtého ročníka stretnutia priateľov regionálnej histórie
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Prednášky, besedy, kurzy
Web podujatia:
hradfilakovo.sk
Web organizátora:
hradfilakovo.sk
Ďalšie podujatia v meste Fiľakovo
Podrobnejšie informácie: Zoltán Illéš (NTIC)
Predstavenie v poradí tretieho zborníka, v ktorých sa editor sústredil na štúdie z iblasti archeológie,
etnografie, dejín umenia priemyslu atď. Podujatie bude sprevádzať prednáška Mgr. Viktórie Tittonovej, PhD., riaditeľky Hradného múzea vo Fiľakove, s názvom Archeologické výskumy a nálezy v katastri mesta Fiľakovo.
Meno organizátora: Mišo Šesták a Hradné múzeum vo Fiľakove
Fotografie
Podobné podujatia