Prezentácia univerzít a vysokých škôl

Podujatie Bratislava

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Iné podujatia, Prednášky, besedy, kurzy, Výstavy a veľtrhy
Web podujatia:
www.akademiavapac.sk
Web organizátora:
www.akademiavapac.sk
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: info@akademiavapac.sk

Pozývame zástupcov a žiakov stredných škôl  na veľtrh zameraný na prezentáciu možností štúdia a kariérynajmä na slovenských, českýcha zahraničných vysokých školách, ktorý je určený  pre budúcich absolventov 3. a 4. ročníkov stredných škôl,


                                   22. ročník | akadémia  & vapac®   

 

Termín a miesto konania:         9. – 11. októbra 2018

                                                BRATISLAVA, veľtržnáhala NTC, Príkopová 6                                                                                                                                                        

I v tomto roku sme pripravili, popri prezentácii vysokoškolského štúdia,  zaujímavé akcie, ktoré sa uskutočnia denne, počas konania veľtrhu.

Veľtrh a sprievodné akcie:

 §    Prezentácia univerzít a vysokých škôl

vo výstavných stánkoch a v rámci seminárov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Holandska, Kanady, Luxemburgu, Rakúska, Švajčiarska, Veľkej Británie, USA.

 

§    Zástupcovia Európskej komisie sa budú prezentovať vo výstavnom stánku a na seminári:

Téma: Možnosti podpory slovenských študentov pre štúdium v zahraničí.

 

§    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

-                 Odborný seminár Kariérne poradenstvo v rezorte školstva.

-                 Kariérna poradňa zastúpená zamestnancami Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 

§    Interaktívne stretnutia so zaujímavými osobnosťami, z oblasti praxe, IT technológií, vedy, súťaže o jazykové pobyty, o jazykové kurzy, vedomostné súťaže a iné.

 

Vstupné: Návštevníci 2 €. 
                Pedagóg, návštevníci ŤZP, ZPS majú vstup zdarma.  
Meno organizátora: A&V s.r.o.
Fotografie
Podobné podujatia
Radosť byť seniorom
Overené podujatieRadosť byť seniorom
Hotel Carlton, Bratislava
Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Overené podujatieČaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Cafe Berlinka Budova SNG, Bratislava
Kultúrny večer na tému ZÁHADA DOBRA A ZLA
Overené podujatieKultúrny večer na tému ZÁHADA DOBRA A ZLA
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Overené podujatieKreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Víkendový seminár MATEMATIKA DUŠE
Overené podujatieVíkendový seminár MATEMATIKA DUŠE
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava