PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A SILA PRESVEDČIVOSTI

Podujatie Bratislava

Kurz je vhodný pre každého, kto má záujem o zdokonalenie sa v oblasti prezentácie so zameraním na:
• psychologické tipy a triky vedenia konverzácie,
• rozvoj osobnostných predpokladov úspešného, kariérneho rastu,
• definovanie jedinečnej osobnej stratégie,
• tvorbu zaujímavej a pútavej prezentácie,
• tréning zvládania stresu a trémy pred prezentáciou.
 

Obsah:
Kultivovaná a efektívna komunikácia.
Benefity verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Spôsoby prezentácie a sebaprezentácie.
Schopnosť zaujať.
Tipy a triky úspešnej konverzácie.
Argumentácia a protiargumentácia.
Zvládanie stresu a trémy.
Zameranie na klienta, zákazníka, publikum.
Typológia klientov, zákazníkov, kolegov.
Charizma a čaro osobnosti.
Jedinečná osobná stratégia.
Vytváranie spätnej väzby a dlhodobých vzťahov.
 

Rozsah: 8 vyučovacích hodín

 

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/prezentacne-zrucnosti-a-sila-presvedcivosti/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia