PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A SILA PRESVEDČIVOSTI

Podujatie Bratislava

Kurz je vhodný pre každého, kto má záujem o zdokonalenie sa v oblasti prezentácie so zameraním na:
• psychologické tipy a triky vedenia konverzácie,
• rozvoj osobnostných predpokladov úspešného, kariérneho rastu,
• definovanie jedinečnej osobnej stratégie,
• tvorbu zaujímavej a pútavej prezentácie,
• tréning zvládania stresu a trémy pred prezentáciou.

Obsah:
Kultivovaná a efektívna komunikácia.
Benefity verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Spôsoby prezentácie a sebaprezentácie.
Schopnosť zaujať.
Tipy a triky úspešnej konverzácie.
Argumentácia a protiargumentácia.
Zvládanie stresu a trémy.
Zameranie na klienta, zákazníka, publikum.
Typológia klientov, zákazníkov, kolegov.
Charizma a čaro osobnosti.
Jedinečná osobná stratégia.
Vytváranie spätnej väzby a dlhodobých vzťahov.

Rozsah: 8 vyučovacích hodín


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/prezentacne-zrucnosti-a-sila-presvedcivosti/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava