Prezentuj svoj biznis nápad ako pán/pani!

Podujatie Bratislava

Prezentuj svoj biznis nápad ako pán/pani!

Plánuješ rozbehnúť vlastný biznis? Máš pripravený podnikateľský projekt a nevieš ako ho „predať“ tak, aby zaujal potenciálnych klientov, investorov či obchodných partnerov? Získaj spätnú väzbu na tvoje prezentačné zručnosti prostredníctvom špeciálne zameraného workshopu pod vedením lektorky Alexandry JAKUBOVEJ. Osvoj si zásady prezentovania a nauč sa, ako svoje publikum upútať. Na našom workshope si vyskúšaš modelové situácie - predstavenie seba i tvojej budúcej firmy, a čo je podstatné, zistíš, čo a ako môžeš v rámci prezentovania zlepšiť. Lektorka ti tiež poradí, ako sa pripraviť na prípadné otázky či konfrontáciu.

Ktorým témam sa budeme venovať?
· príprava prezentácie, obsah, štruktúra
· vystupovanie rečníka, primerané sebavedomie, zladenie verbálnej
a neverbálnej komunikácie
· práca s pozornosťou poslucháča, pomôcky na udržanie pozornosti
· tréma - prejavy trémy a jej zvládanie

REGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/ozkRA1
Ukončenie registrácie: 24.7.2017

KTO je tvoja lektorka?
Ing. Alexandra Jakubová je koučka a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania so zameraním na manažérske a „soft skills“ vzdelávanie. Taktiež má množstvo skúseností s realizáciou vzdelávacích programov pre medzinárodných klientov.

KEDY?
25.7.2017 od 17:00 do 19:00

KDE?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Workshop sa organizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj.

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento workshop sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Workshopu sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja sú v súčasnosti pripravované národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných workshopov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

2. Prečo nepodnikateľ?
Tento workshop sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušnej Schémy pomoci de minimis v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú podujatia a/alebo iné služby SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto službách bude verejnosť včas informovaná.

Účasť je bezplatná.
Kontakt: ap@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Vstupenky: https://goo.gl/ozkRA1
Dátum začiatku podujatia: 25. Júla 2017 17:00
Dátum ukončenia podujatia: 25. Júla 2017 19:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Prezentuj svoj biznis nápad ako pán/pani!

Meno organizátora: Slovak Business Agency
Fotografie
Podobné podujatia
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
LingvaFest'2019
Overené podujatieLingvaFest'2019
Ekonomická Univerzita, Bratislava
DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE
Overené podujatieDOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Vyjednávanie
Overené podujatieVyjednávanie
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Sebamotivácia a sebakoučing
Overené podujatieSebamotivácia a sebakoučing
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava