Príde Mikuláš!

Podujatie Vráble

Príde Mikuláš!

Mesto Vráble, referát kultúry a športu vás pozýva na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi anjelom a čertom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra 2019 o 16:00 hod. na Čerešňovom námestí. Milé deti, príďte a zarecitujte Mikulášovi básničku a budete odmenené sladkou odmenou. Všetci ste srdečne pozvaní.

Fotografie
Podobné podujatia