Projektový manažment

Podujatie Bratislava

Cieľová skupina:
• manažéri firiem, projektoví manažéri, vedúci a členovia projektových tímov
• všetci záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení

Cieľ:
• zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy

 

Obsahová náplň:

• prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu,
• životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu
• rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručnosti manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu
• plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu
• implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), záverečná správa


Cena:
199 €

Kontakt:
Mgr. Barbora Kontrišová
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk


Viac informácií nájdete na našom webe:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/projektovy-manazment/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieGoogle kurzy z praxe
Online konferencia, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieGoogle kurzy z praxe
Online konferencia, Bratislava
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Bystro festival OAZa
Overené podujatieBystro festival OAZa
lazy pri Litave, Litava