Projektový manažment

Podujatie Bratislava

Cieľová skupina:
• manažéri firiem, projektoví manažéri, vedúci a členovia projektových tímov
• všetci záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení

Cieľ:
• zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy

 

Obsahová náplň:

• prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu,
• životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu
• rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručnosti manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu
• plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu
• implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), záverečná správa


Cena:
199 €

Kontakt:
Mgr. Barbora Kontrišová
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk


Viac informácií nájdete na našom webe:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/projektovy-manazment/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania
Fotografie
Podobné podujatia
3D EXPO Bratislava 2019
Overené podujatie3D EXPO Bratislava 2019
Vodárenské múzeum BVS, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Zumba® Fitness
Overené podujatieZumba® Fitness
LAMPY coffee & club & culture (Kafé LAMPY), Bratislava