Projektový manažment

Podujatie Bratislava

Cieľová skupina:
• manažéri firiem, projektoví manažéri, vedúci a členovia projektových tímov
• všetci záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení

Cieľ:
• zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy

 

Obsahová náplň:

• prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu,
• životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu
• rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručnosti manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu
• plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu
• implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), záverečná správa


Cena:
199 €

Kontakt:
Mgr. Barbora Kontrišová
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk


Viac informácií nájdete na našom webe:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/projektovy-manazment/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania
Fotografie
Podobné podujatia
Telefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Overené podujatieTelefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Víkendový seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE
Overené podujatieVíkendový seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Budovanie vlastnej značky
Overené podujatieBudovanie vlastnej značky
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Psychológia masových vrahov
Psychológia masových vrahov
Dom kultúry Ružinov, Bratislava