Radošinské naivné divadlo – Zmiešaná štvorhra

Podujatie Žilina

Radošinské naivné divadlo – Zmiešaná štvorhra

Radošinské naivné divadlo – Zmiešaná štvorhra

Stanislav Štepka: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
Po veľkom javiskovom „historickom dramatickom výlete“ Radošinského naivného divadla a jeho autora Stanislava Štepku (Polooblačno, Sčista-jasna) k päťdesiatemu výročiu RND nasmerovali autor a divadlo svoju pozornosť opäť k najsúčasnejšej súčasnosti.

V pripravovanej komediálnej „správe zo zápasu dňa“, ktorú Stanislav Štepka nazval Zmiešaná štvorhra, skúmajú typickými výrazovými prostriedkami Radošinského naivného divadla, teda humorom, satirou a vtipným herecko-režijným stvárnením, momentálny stav či kvalitu súčasného slovenského života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia. V čom je zmysel ľudského šťastia? V zabezpečenom živote
a v pekných veciach? Vo fungujúcich medziľudských vzťahoch? V krásnom snívaní?
Autor a divadlo sa podujali na dvadsaťštyrihodinový, možno až indiskrétny výskum a pohľad do života dvoch úplne odlišných slovenských rodín, a takto chcú podať čo najkonkrétnejšiu správu o trpko-smiešnych účastníkoch tejto dedinsko-mestskej ľudskej zápasovej štvorhry či hry, v ktorej sa tak trochu nepriamo zápasí o zmysel ľudského šťastia.
Hru Zmiešaná štvorhra v Radošinskom naivnom divadle režíruje režisér Juraj Nvota v dramaturgii Mirky Čibenkovej, bude v nej účinkovať skoro celý súčasný súbor.

Veľká scéna Domu odborov
Začiatok : 15,30 hod. a 19,00 hod.
Vstupné : 17 eur
Predpredaj : recepcia Domu odborov, www.ticketportal.sk
Rezervácie : 0903 153 838
Výdaj rezervácií : UTOROK a ŠTVRTOK 14.30 – 17.00 /PRI recepcii Domu odborov Žilina/
Viac info : 0903 153 838, 041/72 320 64
Fotografie
Podobné podujatia
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
Kino Kultúra, Ružomberok
VOLANIE DIVOČINY
VOLANIE DIVOČINY
Kino Kultúra, Ružomberok
PSIE VELIČENSTVO
PSIE VELIČENSTVO
MsKS - divadelná sála, Dolný Kubín
CHLAP NA STRIEDAČKU
CHLAP NA STRIEDAČKU
Kino Kultúra, Ružomberok