Mapa: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, - Banská Bystrica

Miesto nie je lokalizované. Ak viete, kde sa miesto nachádza prosím lokalizujte ho pre ostatných používateľov.

Teraz môžete presúvať červenú značku na určené miesto, ak značku nevidíte, kliknite na mapu obce. Na záver je potrebné kliknúť na link Uložiť.

Hľadať v katastri Banská Bystrica: HľadaťUložiťGoogle
História podujatí - Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14,
Paličkovanie čipiek
Paličkovanie čipiek
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14,, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
Prednáška Paličkovaná čipka baníckych osád Špania dolina a Staré hory
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14,, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
Tradičné interpretačné techniky píšťaľkárov bývalej Zvolenskej stolice
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14,, Banská Bystrica
Tradičné spracovanie drôtu v súčasnosti - prednáška
Tradičné spracovanie drôtu v súčasnosti - prednáška
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14,, Banská Bystrica
Kroje vo dvore
Kroje vo dvore
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14,, Banská Bystrica
Veľká noc v ÚĽUV-e, Banská Bystrica
Veľká noc v ÚĽUV-e, Banská Bystrica
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14,, Banská Bystrica