Reziliencia emočná odolnosť - vyšší level

Podujatie Bratislava

 • CIEĽ:  Cieľom tréningu je získanie optimálnej emočnej rovnováhy a nácvik reakčných modelov.

  CIEĽOVÁ SKUPINA: Tréningový seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú lepšie zvládať záťažové a konfrontačné situácie, chcú pracovať na svojej emočnej stabilite a vnútornej rovnováhe.

  OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  1. Prirodzené emočné spektrum
  2. Sebapoznanie a pochopenie vlastných emócií
  3. Druhy skratových reakcií
  4. Emočné prežívanie – konštruktívne myslenie – efektívne jednanie
  5. Vedomá tvorba vnútornej rovnováhy


  Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
  https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/reziliencia-emocna-odolnost-vyssi-level/
Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
Reziliencia – emočná odolnosť
Overené podujatieReziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Vyjednávanie
Overené podujatieVyjednávanie
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Rozhodnutie – hybná sila zmeny
Overené podujatieRozhodnutie – hybná sila zmeny
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Sebamotivácia a sebakoučing
Overené podujatieSebamotivácia a sebakoučing
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava