Kam na výlet: Rímsko - katolícky kostol Najsvätejšej Trojice - Rišňovce

Rišňovce č. 264
48.368971 N 17.896702 E, zobraziť najkratšiu trasu
Kostol  Najsvätejšej Trojice je po kaštieli druhou najstaršou budovou v obci. Neskorobaroková jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom
a  pristavenou sakristiou stojí v parku v centrálnej časti obce. Postavený bol v rokoch 1766-1775, vysvätený 5. júna 1775 a renovovaný v roku
1906. Vnútorná výzdoba kostola je baroková a rokoková. Hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnica sú polychrómované drevorezby baldachýnového typu z druhej polovice 18. storočia. Sú bohato zdobené z  bratislavskej donnerovskej dielne. Hlavný oltár je zdobený stĺpovou architektúrou s plastikami Najsvätejšej Trojice uprostred a plastikami sv. Petra a sv. Pavla po stranách. Dva bočné oltáre majú rokokovú výzdobu s drapériou a volútovými ozdobami. Bočný oltár zľava má plastiku Sedembolestnej Panny Márie a dvoch anjelov. Pravý bočný oltár je výjavom z Kalvárie s ukrižovaným Kristom, sv. Máriou Magdalénou a dvomi anjelmi. Tretí bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vyhotovil v 70. rokoch minulého storočia miestny rodák Koloman Javor. Organ na chóre je dielom významného staviteľa organov Gustáva Adolfa Molnára z Brezovej pod Bradlom.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet