Kam na výlet: Rímskokatolícky kostol sv. Marity Antiochijskej - Malá Mača

Malá Mača, ul. Cintorínska
48.220384 N 17.650298 E, zobraziť najkratšiu trasu
Kostol sv. Margity Antiochijskej sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v Podunajskej nížine, neďaleko Galanty. Umiestnený je ako solitér v extraviláne obce, na jej juhovýchodnom okraji. Areál kostola, prístupný asfaltovou cestnou komunikáciou z obce a poľnou cestou orientovanou na cestu Sereď – Bratislava, vymedzuje tehlový ohradný múr s kruhovým pôdorysom.
Architektúra kostola sumarizuje neskororománske substancie z prvej polovice 13. storočia a prvky neskorej gotiky z obdobia 14.-15. storočia. Neskororenesančné a barokové úpravy sa prejavili pristavaním sakristie a veže, úpravou otvorov a zaklenutím pôvodne plochostropej lode. Vývoj objektu zaznamenal aj úpravy realizované koncom 19. a v 20. storočí, ktoré sa prejavili úpravou okien a výstavbou novej sakristie. Prevládajúci sloh v interiéri kostola sa prejavuje v kombinácii barokovo upravenej lode a v architektonickej podobe presbytéria s románskou klenbou a triumfálnym oblúkom s priznaním mladších úprav.
Kostol sv. Margity Antiochijskej architektonicky tvorí obdĺžniková loď, na východnej strane s pravouhlým presbytériom. Na západnej strane má predstavanú hranolovú vežu s murovanou helmicou a na východnej sakristiu. Jednoloďovou dispozíciou s pravouhlým presbytériom kostol prináleží do okruhu románskych vidieckych farských kostolov, postavených z tehlového materiálu.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet