Riziká podnikania - najčastejšie chyby a ako im predísť

Podujatie Bratislava

Riziká podnikania - najčastejšie chyby a ako im predísť

Slovak Business Agency pre vás v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj pripravila podujatie, na ktorom sa dozviete, aké sú najčastejšie omyly a chyby, ktorých sa dopúšťajú budúci podnikatelia. Náš lektor, LADISLAV SMOROŇ, vám dá tipy na to, ako sa mnohým chybám vyvarovať, a na čo si dať pri rozbiehaní vlastného biznisu najväčší pozor.

Kto je tvoj lektor:
Ing. LADISLAV SMOROŇ podniká v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania a poradenstva, spolupracoval na národnom projekte podnikateľského vzdelávania so Združením podnikateľov Slovenska, je aktívny vo viacerých NGO zameraných na podnikateľské a finančné vzdelávanie.

Kedy:
Štvrtok, 2.3.2017, 16:30-18:30

Kde:
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

ZAREGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/DFD1vD
Ukončenie registrácie: 1.3.2017

KONTAKTY:
ap@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 2. Marca 2017 16:30
Dátum ukončenia podujatia: 2. Marca 2017 18:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Riziká podnikania - najčastejšie chyby a ako im predísť

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia