Rozprávková cesta s Valdom

Podujatie Bratislava

Rozprávková cesta s Valdom

Mestská časť Bratislava-Rača v spolupráci s DHZ Bratislava-Rača, Račianskym muzeálnym spolkom a rodinným centrom Ráčik pozývajú všetkým malých Račanov na oslavu Medzinárodného dňa detí.

Tohtoročná oslava je prispôsobená momentálnej situácii - všetky jej časti sa budú odohrávať výhradne vonku a za prísnych hygienických opatrení. Prosíme všetkých účastníkov - deti aj ich rodičov, aby mali rúška, respektíve obdobnú ochranu horných dýchacích ciest, a aby dodržiavali odstup minimálne dva metre od ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Ďakujeme.

Súčasťou programu sú tri zastávky hasičského auta Valda, v Rači, Krasňanoch a na Rendezi. Na každej
zastávke vás pobaví Sníček Hugo so šašom a kamarátmi, a budú na vás čakať sprievodné aktivity:

14:00 - Rača - amfiteáter pred KS Žarnovická: Hádaj pamiatky v Rači s RMS

15:30 - Krasňany - Pekná cesta, oproti Kraju: Kreatívne úlohy s RC Ráčik

17:00 - Rendez - ihrisko Sklabinská: ukážka hasenia ohňa s DHZ Bratislava-Rača a detský útok s DHZ Báhoň

Vyzerajte Valda z okien a balkónov, ohlási sa hlasným trúbením. Ak sa rozhodnete pridať k nám, prosím, dodržujte všetky hygienické opatrenia.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Začiatok podujatia: 6. 6. 2020 14:00:00
Koniec podujatia: 6. 6. 2020 19:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia