Rusínsky festival 2022

Podujatie Svidník

Rusínsky festival

Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni.

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpeniahudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej
úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojichunikátnych tradícií a kultúry.

marec 5€
apríl 10€ od 1.mája 15€ (cena permanentky do posledného dňa konaného podujatia)

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Tatranský Vínny Festival 2022
Overené podujatieTatranský Vínny Festival 2022
Starý Smokovec, Vysoké Tatry
ROZPRÁVKOLAND 2022
Overené podujatieROZPRÁVKOLAND 2022
Prírodné kúpalisko Delňa, Prešov
Okey Leto Poprad
Overené podujatieOkey Leto Poprad
Letisko Poprad Tatry, Poprad
Žiadny obrázok
Overené podujatieDobrý festival 2022
Prírodné kúpalisko Delňa, Prešov