Sila fénixa – Kreatívna cesta k splneniu zámerov a snov

Podujatie Bratislava

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
cestaksebe.com
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: info@cestaksebe.com
Celoročný cyklus praktických workshopov „Sila Fénixa“ je systém sebarozvoja vytvorený zo spojenia elementov vnútorného vhľadu a kreatívneho vyjadrenia.

Stíšením mysle a kontempláciou necháme prehovoriť naše vedomie, kreatívnou prácou naše podvedomie a ich spojením naštartujeme transformáciu a vypracujeme konkrétne kroky k vysnívaným životným cieľom.

Kontemplácia – Uvedomenie – Kreatívna transformácia – Môj vysnívaný život

Počas roka si postupne vytvoríte vašu vlastnú mapu cieľov a vízií. Získate nástroj, s ktorým môžete aktívne kedykoľvek pracovať a tak sa stať vedomým tvorcom svojho úžasného života.

Vďaka mojej praxi s vyjadrovaním toho, čo  si nosíme v sebe, viem pomocou vašej kreativity vyniesť na svetlo, čo treba uvidieť,  rozpoznať a  pochopiť. Zároveň vám predstavím nástroje, ako vašu tvorbu interpretovať. Ukážem vám, ako pretvoriť svoj život na papieri tak, aby sa podľa toho vzorca začal pre vás sám skladať v realite.

Každý workshop má svoju nosnú životnú tému, pri ktorej

získame odpovede na otázky:

*Kde akurát stojím
*Čo chcem dosiahnuť
*Čo ma blokuje

a následne

*Ukotvíme prínosné veci v našom živote
*Uvedomíme si, v čom si stojíme sami v ceste a ako z tej situácie von
*Odovzdáme neprínosné a blokujúce veci
*Kreatívne vytvoríme novú životnú cestu

Počas roka získame komplexný obraz hlavných životných tém a nášho smerovania pre naplnený a plnohodnotný život.

Témy jednotlivých workshopov

13.2. sobota: ISTOTA
Budeme sa venovať témam bezpečia, stability a pracovných vízií. Vypracujeme cestu a ciele k spokojnému materiálnemu zabezpečeniu.
Témy v skratke: istota, bezpečie, stabilita, práca, materiálne zabezpečenie, spracovanie strachov

6.3. nedeľa: SEBAHODNOTA
Hlavnou témou bude úcta k sebe samému a sebahodnota. Pozrieme sa, ako sa môžeme postarať o spokojnosť s našim fyzickým telom, ako narábať s emóciami a ako s ľahkosťou plynúť v životnom prúde.
Témy v skratke: sebaúcta, sebahodnota, fyzické telo, emócie, plynutie, rovnocennosť, závislosti, spracovanie viny

2.4. sobota: OSOBNÁ SILA
Téma osobnej sily a pevnej vôle nás bude sprevádzať na tomto aprílovom workshope. Vypracujeme, ako môžeme prebrať zodpovednosť za svoj život a žiť ho slobodne.
Témy v skratke: sebadôvera, sloboda, vôľa, dôvera v život, zodpovednosť, spracovanie hanby

7.5. sobota: HLAS SRDCA
Máj, lásky čas a my sa jej budeme intenzívne venovať. Ako láske k sebe, tak aj láske partnerskej a v ďalších vzťahoch. Necháme sa viesť srdcom pri vypracovaní ako si môžeme lepšie užívať radostné činnosti v našom voľnom čase.
Témy v skratke: sebaláska, voľný čas, rovnováha, harmónia, pomoc, vzťahy, žiaľ

4.6. sobota: SEBAVYJADRENIE
Začiatkom leta sa budeme zaoberať rôznymi spôsobmi vyjadrenia sa. Ako rozvinúť svoju kreativitu a čím sa nechať inšpirovať.
Témy v skratke: otvorenosť, prijímanie, kreativita, nezávislosť, inšpirácia, klamstvá

3.9. sobota: VNÍMANIE
V septembri sa pozrieme, ako môžeme na ceste k našim cieľom počúvať intuíciu, ako rozvinúť vnímanie a dôverovať mu.
Témy v skratke: vízie, vnímanie, intuícia, sebarealizácia, energetická podpora, únik od reality, ilúzia

1.10. sobota: HLAS DUŠE
Vyrovnanosť so sebou a so svetom, ako využiť pre pocit harmónie uvedomenie si jednoty a ako vyzerá naša cesta duchovného rozvoja. Započúvame sa, kam nás naša duša ťahá.
Témy v skratke: dôvera, jednota, harmónia, vyrovnanosť, duchovný rozvoj, pokoj, pripútanie

5.11. sobota: HOJNOSŤ
Naučíme sa uvedomovať si veľké a malé dary každého dňa, porozumieť a vyrovnať sa s pominuteľnosťou, ako aj reagovať vyrovnane na životné zmeny.
Témy v skratke: cykly, pominuteľnosť, úspech, porozumenie, životné zmeny

3.12. sobota: SEBAROZVOJ
Vyberieme si to najlepšie a najprínosnejšie z celého roka, vypracujeme naše najdôležitejšie vízie a otvoríme sa možnostiam rastu a sebarozvoja.
Témy v skratke: zhrnutie roka, vypracovanie najdôležitejších vízií, radosť, možnosti, sebarozvoj

Celoročný cyklus workshopov „Sila Fénixa“ je vhodný pre každého. Netreba mať ani skúsenosti s meditáciou, kontempláciou alebo kreatívnou prácou. Počas roka tieto skúsenosti naberiete a rozviniete.

Čas: 9:00 – 14:00
Príspevok 1 Termín: € 48,-
Príspevok celý cyklus: 384,- € 
Maximálny počet účastníkov: 8

Malá skupina uzatvoreného kruhu účastníkov garantuje dostatok intimity a priestoru pre sebavyjadrenie a zdielanie, pre spoločnú radosť, ako aj pomoc. Načrtnuté témy jednotlivca sú v skupine sú vždy dôležité a vďaka nim môže celá skupina profitovať, môžeme získať ďalšie vhľady a poznania.

Workshopy možno absolvovať aj samostatne. Výhodou pravidelných kreatívnych stretnutí je pozornosť venovaná výhradne vám, vašim snom, vašej ceste.

Materiál a pomôcky na tvorenie sú k dispozícii. Ak máte svoje obľúbené farbičky, ozdobné perá, alebo rôzne papierové ozdoby, môžete si ich samozrejme priniesť. Oblečte sa pohodlne, kľudne aj do teplákov.

Teším na spoločnú kreatívnu cestu k sebe!

TinaMeno organizátora: Zentrum Effata Vita
Fotografie
Podobné podujatia
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatiePsychické a mimozmyslové schopnosti človeka
CULTUS RUŽINOV/sála č.271, Ružinovská 28, Bratislava, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Večer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Overené podujatieVečer na tému DIGITÁLNA TECHNIKA A HOMO VIRTUALIS
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Reziliencia – emočná odolnosť
Overené podujatieReziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava