Sklabinské hradné slavnosti 2018

Podujatie Sklabiňa

Sklabinské hradné slavnosti 2018

V roku 2018 si pripomíname 450. výročiu narodenia baróna Petra I. Révaia, jedného z najslávnejších predstaviteľov tohto šľachtického rodu. Fringia - spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a tancov sa predstaví inscenáciou svadby Petra Révaia a Márie Forgáčovej, ktorá sa odohrala v roku 1596. Tento romantický príbeh bude mať dohru v jedinečne krutom príbehu Petrovho brata Františka a jeho manželky Zuzany Forgáčovej, ktorý sa stal námetom niekoľkých románov, ako aj príbeh turčianskeho župana Daniela Révaia, ktorý za svoje výčiny skončil na popravisku.
V spolupráci Dwarf digital archeology bude návštevníkom po prvýkrát predstavená 3D animácia rekonštrukcie hradu Sklabiňa vo svojej plnej kráse z konca 17. storočia.
Nezabudnuteľnú atmosféru dávno stratených čias zažijete ak nás poctíte svojou návštevou v nedeľu 19. augusta 2018.
vstupné 4,- €

Fotografie
Podobné podujatia