Škola rituálov a ženských kruhov- Kráľovná svojho života

Podujatie Bratislava

Škola rituálov a ženských kruhov- Kráľovná svojho života

Kráľovná svojho života -
Škola pre ženy (s púťou po silových miestach Slovenska), ktoré sa chcú stať kráľovnami vo svojom živote a tiež chcú na tejto ceste sprevádzať iné ženy - viesť ženské kruhy, vytvárať pre seba aj iných rituály, pripravovať pre ženy semináre a workshopy alebo viesť osobné konzultácie.

Milá žena, cítiš to volanie svojej duše? Cítiš, že je čas na zmenu v Tvojom živote, čas na to, aby sa z princeznej či slúžky, poddanej či “silnej ženy” stala Kráľovná? Aby si sa aj Ty stala tou, ktorá múdro, ale aj s pokorou vládne vo svojom kráľovstve, ktorá si ctí mužov i ženy, vníma svoju výnimočnosť ale aj pominuteľnost, orientuje sa vo svojej cyklickosti? Tou, ktorá chápe svoju silu aj svoju slabosť, pozná a prijíma svoje svetlo aj svoje tiene? Tou, ktorá je inšpiratívnou bytosťou hodnou nasledovania?
Pridaj sa teda aj Ty do nášho silného kruhu, ktorý nie je len tak pre niehoko. Je pre Teba, pokiaľ si sa rozhodla, že prišiel Tvoj čas, čas Kráľovnej.

Od februára v Open Mind Centre.
http://openmind.sk/Podujatia/Vsetky-kurzy/Kralovna-svojho-zivota-vycvik-vo-vedeni-zenskych-skupin

Chceš aj Ty sprevádzať iné ženy na takejto ceste rastu, zmeny, transformácie, ale nie si si istá, ako začať? Cítiš to božské v sebe a chceš to odovzdávať ďalej, zároveň ale vieš, že vzývať Boha či Bohyňu, ktorá je niekde “vonku”, niekde mimo Teba, nie je Tvoja cesta? Že chceš pracovať v prvom rade sama so sebou a svoju múdrosť odovzdávať ďalej bez presne určeného postupu, systému, viery, či náboženstva?

Potom si správne. Vykroč aj Ty po červenom koberci, na ktorého konci je nádherný trón, koruna aj žezlo - všetko pripravené pre Teba.
V silnom, múdrom kruhu podporujúcich žien sa vydaj na cestu, ktorá bude cestou mystickou. Povedie do hlbín Tvojej duše aj na tie najväčšie výslnia toho najlepšieho, čo v sebe nosíš. Bude Tvojou cestou do minulosti, aby si vyliečila svoju prítomnosť a zmenila svoju budúcnosť. Ukáže Ti Tvoje dary, Tvoju esenciu, Tvoju žiaru, ktorú prinášaš tomuto svetu. A je jedno, či si chceš túto cestu prejsť iba pre seba, alebo ňou potom chceš sprevádzať aj iné ženy. Vykroč, ak cítiš, že si pripravená.
Stretneme sa päťkrát počas šiestich mesiacov. Štyri predĺžené víkedy v znamení starobylej múdrosti Štyroch duší, a jedna týždňová cesta po silových miestach našej rodnej krajiny.

Počas víkendov budeme vychádzať zo starobylého poňatia sveta podľa štyroch duší:

1. víkend: Veľká duša

Veľká duša je krajina, z ktorej všetko vychádza a do ktorej sa všetko vracia. Krajina našich predkov a toho, čo je väčšie ako my (mystérium, vesmír, Boh, vyššie ja - nazvime to akokoľvek). Mystika, intuícia, to, čo nás presahuje.
Počas tohto víkendu sa pozrieme na začiatky a konce. Začína čosi nové, rodí sa to, čo ešte nepoznáme. Naučíme sa, ako sa napojiť na silu ženy - na svoju intuíciu a ako začať dôverovať životu a tomu, že sa všetko deje v náš prospech.
Budeme pracovať s našimi zámermi - pre tento výcvik aj pre iný čas, naučíme sa, ako svoje zámery prevádzať do reality.
Počas tohto víkendu si ukážeme aj to, ako sa tvorí rituálny priestor - ako vytvoriť kruh - bezpečný, posvätný priestor, v ktorom sa budú iní cítiť bezpečne. Ako “držať priestor”, pracovať s energiou skupiny s ohľadom na jednotlivcov. Tvorba priestoru pre zdieľanie.
Sprevádzať nás budú liečivé esenciálne oleje mimoriadnej sily, ktoré súvisia s touto témou.

2. víkend: Rodinná duša

- To miesto, duša, do ktorej sa rodíme. Úsek života od narodenia do puberty. Mama, otec a všetky názory, ktoré sme prevzali z rodiny. To, čo nám z rodiny prospieva a aj to, čo nie. Ja ako dcéra, vnučka, pravnučka. Vnútorné dieťa a jeho zranenia.

Počas tohto víkendu sa zameriame na prácu s rodinnou dušou - našou pôvodnou rodinou. Vysvetlíme si a “na vlastnej koži” pocítime zákonitosti rodinného systému, ktoré sa dotýkajú aj našich životov - hoci to často samé nevnímame. Pozrieme sa na vzťahy s našimi rodičmi, na presvedčenia z detstva, ktoré nás posilňujú - tie si zvedomíme a poporíme ich v našich životoch- ale aj na tie, ktoré nás blokujú - tie si uctíme a ukončíme ich pôsobenie. Prietor bude venovaný aj našemu vnútornému dieťaťu - dáme opäť priestor našej spontánnosti, hravosti, “uletenosti”, ktorú sme ako deti mali ale kdesi sa nám možno vytratila.
Počas tohto víkendu sa naučíme, ako vytvárať bezpečný priestor pre otvorenie sa a cítenie svojich emócií - ako vnímať a podporiť liečenie emócií jednotlivca, ale aj skupiny. Ako stáť pevne ale jemne v úlohe sprevádzajúcej pri slzách, hneve, plači či smiechu… Tvorba očistných rituálov. Práca so systemickými konštaláciami v náhľadoch.
Sprevádzať nás budú liečivé esenciálne oleje mimoriadnej sily, ktoré súvisia s touto témou.

3. víkend - Kmeňová duša

To, čo si v živote volíme, kam patríme. Čas od puberty do zrelého veku. Priestor všetkého, čo sme v živote vytvorili. Naša "osobnosť", to, čo je navonok. Moja viera, moje partnerstvo, moja kariéra, moja rodina. Intimita a (ne)schopnosť otvoriť sa, dôverovať. Ja a moje ženské zranenia.

Kým naozaj som? Tým, koho vidím v zrkadle? Tým, koho vidia ľudia okolo mňa? Som partnerka, matka, milenka, fúria, prostitútka, svätica, alebo všetko dokopy? Počas tohto víkendu sa pozrieme na všetky svoje “ja” a tiež všetky svoje masky, ktoré si denne navliekame, aby sme boli milované a prijímané. Budeme hľadať našu vlastnú vnútornú pravdu - to, čomu skutočne veríme. Dáme priestor na liečenie našich ženských zranení - zranení zo vzťahov, zranení našej skrotenej divošky, našej posvätnej prostitútky. Pozrieme sa na našu schopnosť vstupovať do intimity - otvoriť sa, prepojiť sa, ukázať svoju zraniteľnosť. “Život sa deje za komfortnou zónou”.
Naučíme sa ako tvoriť a viesť dané prechodové rituály (predpôrodný rituál, menorečenie pre dieťa, svadobný rituál, rozchodový rituál, rituál pre múdru ženu) a tiež ako si vytvoriť svoj vlastný “rukopis” pre skupinovú prácu.
Toto stretnutie sa uskutoční počas magického času BELTANE, ktorý spoločno oslávime silným rituálom lásky.
Sprevádzať nás budú liečivé esenciálne oleje mimoriadnej sily, ktoré súvisia s touto témou.

4. víkend - Individuálna duša

- Ja a moja esencia. Podstata môjho bytia. To, čo je vo vnútri. Pravda, ktorá môže existovať súbežne s pravdami iných. Pochopenie, prijatie. Hľadanie vlastnej, individuálnej cesty. “Jediným, kto môže kráľovnú zosadiť z jej trónu, je ona sama”.
Hľadanie svojej pravej podstaty, svojej esencie. Počas tohto víkendu si zvedomíme svoje dary, ktoré sme dostali pre službu svetu. Súčasťou bude aj pochopenie toho, čo je moje kráľovstvo a ako sa o neho vedome starať. Dáme priestor tomu, aby sme uvideli a prijali svoju silu a precítili to, že jediný, kto nás môže z nášho trónu zosadiť, sme my samé. Kráľovná je archetypom múdrej, láskavej a pokornej ženy, avšak so spriamenou hlavouv každodennom živote - vo vzťahu k sebe samej, k svojim mužom, deťom, okoliu. Kráľovná sama porporuje to, čo jej prospieva a necháva odísť to, čo už jej neslúži.
Záverečný rituál korunovácie Kráľovnej - prijatie svojej sily, darov pre svet a svojej individuálnej cesty. Vyslovenie a požehnanie zámeru na ďalšiu cestu a prácu.
Sprevádzať nás budú liečivé esenciálne oleje mimoriadnej sily, ktoré súvisia s touto témou.

Súčasťou tohto výcviku je aj týždenná púť po slovenských silových miestach (po 3. víkende)
mountains-mountain-peaks-sky-sunrise
Na všetkých miestach bude priestor pre spoločné rituály, meditácie, zdieľania, silovú a energetickú prácu.
Počas tejto púte navštívime tieto silové miesta:
Holíč - (slovenský Stonehenge) - najvýchodnejšie miesto výskytu kamenných menhirov (megalitov) na území Európy
Starý Hroznekov, Žítková - silné miesto, kde až donedávna žili žítkovské bohyne - ženy liečiteľky a čarodejky
Slovanská modla v Turčianskej Štiavničke - pripomienkové miesto viery starých Slovanov
Megoňky - záhadný kopec, v ktorom sa našli takmer dokonalo tvarované skalné gule
Muránska planina, Hrad Muráň - silové miesto našich predkov so silným, liečivým prameňom
Brána nad Zaježovou - miesto magických transformácií. Práca s predkami, ceremónia s miestnou šamankou.
Sklené Teplice a jeho termálne pramene - oddych a relaxácia v podzemných pokladoch našej krajiny
Svodín - jeden z navýznamnejších rondelov (kruhových megalitických stavieb) u nás postavený ako lunárny kalendár. Miesto starobylých ženských rituálov.
Devín - hrad staroslovanských kňažiek, zakončenie cesty

Termíny:
17. - 19. februára 2017 (piatok až nedeľa)
31. marca - 2. apríla 2017 (piatok až nedeľa)
29. apríla - 1. mája 2017 (BELTANE, sobota až pondelok, pričom pondelok je štátny sviatok)
27. mája až 2. júna 2017 - púť po silových miestach Slovenska
23. - 25. júna 2017 (piatok až nedeľa)

Víkednové stretnutia sa uskutočnia od piatka od 17:00 do nedele 15:00
Stretnutie počas BELTANE sa uskutoční od soboty 10:00 do pondelka 15:00
Cena:
Cena: 840 Eur (možné rozdeliť na 4 splátky)
Pri jednorázovej platbe - cena 750 Eur
(V cene nie je zahrnuté ubytovanie a preprava počas týždňovej púte, predpokladaná cena 200 - 250 Eur)
Garancia spokojnosti - možnosť vrátenia peňazí
Stojíme si za tým, čo robíme. Pokiaľ po absolvovaní prvého stretnutia kurzu budeš mať pocit, že kurz pre teba nie je vhodný, alebo že s ním nie si spokojná, vrátime ti tvoje peniaze späť.

Kto Vás bude výcvikom sprevádzať?

Katarína Runa
Lektorka ženských seminárov, sprievodkyňa na ceste transformácie. Osobnému rozvoju sa venuje už takmer 10 rokov, počas ktorých si sama absolvovala množstvo výcvikov u svetovo uznávaných lektorov osobného rozvoja (Alan Lowen, Jan Bilý, Katinka Soetens, Barbora Nádvorníková, Martin Aylward, a iní) a od roku 2011 sa venuje aj osobnej či skupinovej práci s ľuďmi, predovšetkým so ženami. Viedla desiatky úspešných seminárov a cyklov, sprevádza aj na mystických cestách po silových miestach. Založila Centrum osobného rozvoja Open Mind v Bratislave.
Sama o sebe hovorí:
"V tom "vonkajšom" svete by som mohla byť označená mnohými pomenovaniami - lektorka, učiteľka, sprievodkyňa, fotografka, zakladateľka centra osobného rozvoja, žena, mama. Pod tým všetkým je ale to podstatné - som bytosť, ktorá hľadá v živote svoju pravdivosť, a skrze ňu vlastnú silu a prijatie všetkého, čo je. A táto cesta hľadania ma priviedla aj k môjim darom a poslaniu - sprevádzať pri podobných putovaniach do svojho vnútra aj iných.
Semináre, ktoré vediem sú venované predovšetkým ženám na ich ceste k sebaprijatiu, sebaláske, porozumeniu a rozkvitaniu zabudnutého ženstva. Priestor ale venujem aj mužom a párom - všetkým, ktorí cítia, že práve teraz na tejto ceste potrebujú zdieľanie, podporu, či iný uhol pohľadu."

Miesto konania podujatia: Open Mind Centrum, Mickiewiczova 2248/2, Bratislava
Vstupenky: http://www.openmind.sk/Podujatia/Vsetky-kurzy/Kralovna-svojho-zivota-vycvik-vo-vedeni-zenskych-skupin
Dátum začiatku podujatia: 17. Februára 2017 17:00
Dátum ukončenia podujatia: 19. Februára 2017 15:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1496N 17.1149E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Škola rituálov a ženských kruhov- Kráľovná svojho života

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Ako posilniť psychickú imunitu
Overené podujatieAko posilniť psychickú imunitu
Centrum Vitaja, Venturska 3, Bratislava
Polemic v Clube Hron
Polemic v Clube Hron
Club Hron, Bratislava
Ako posilniť psychickú imunitu
Overené podujatieAko posilniť psychickú imunitu
Centrum Vitaja, Venturska 3, Bratislava
Polemic v Clube Hron
Polemic v Clube Hron
Club Hron, Bratislava
Ako posilniť psychickú imunitu
Overené podujatieAko posilniť psychickú imunitu
Centrum Vitaja, Venturska 3, Bratislava
Polemic v Clube Hron
Polemic v Clube Hron
Club Hron, Bratislava