SLÁVIK SLOVENSKA 2019

Podujatie Ružomberok

SLÁVIK SLOVENSKA 2019

Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje okresné kolo XXIX. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019.

Časový harmonogram:
08:00 – 08:30 prezentácia
08:30 – 09:00 otvorenie a organizačné pokyny
09:00 začiatok súťaže

Kategórie:
I. kategória – žiaci nultých a 1. - 3. ročníka ZŠ, žiaci ZUŠ
II. kategória – žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ, žiaci 1. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ
III. kategória – žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ, žiaci 2. - 4. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ

Podmienky: účastníci okresného kola súťažia s dvomi ľubovoľnými piesňami, ktoré budú obsahovať najmenej dve slohy. Odporúča sa, aby boli piesne rytmicky rozdielne. Pre všetkých súťažiacich je podmienkou, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2019. Druhú pieseň si súťažiaci volia podľa vlastného výberu (odporúča sa prihliadať na jej pôvod z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje, ale môže byť aj zo spevníčkov vydaných v predchádzajúcich rokoch). Súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t.j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Súťažiaci musia mať hudobný sprievod pri jednej z piesní, druhú musia interpretovať bez sprievodu. Tóniny, v ktorých sú piesne v Spevníčku uvedené, nie sú záväzné.


Prihlášky: prihlášku do okresného kola potvrdenú riaditeľstvom školy spolu s hlásením o školskom kole zasielajte do CVČ Elán najneskôr do utorka 30. apríla 2019 e-mailom (oskenované kvôli podpisom a pečiatke) na adresu cvcrbkkultura@gmail.com. Prijatie prihlášky bude potvrdené.

Postup do krajského kola: víťazi každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční do 7. júna 2019 v Žiline.

- traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami.

Vzhľadom na citlivé plátno v Kine Kultúra, k poškodeniu ktorého dochádza veľmi ľahko už len pri dotyku, je potrebné žiakov upozorniť, aby k plátnu nechodili! Každá zúčastnená škola zodpovedá za prípadné škody spôsobené svojimi žiakmi!

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
O NEZNÁMYCH LIPTOVSKÝCH UMELCOCH
O NEZNÁMYCH LIPTOVSKÝCH UMELCOCH
Liptovské múzeum, Ružomberok
NESKORO VEČER: TALKSHOW PETRA MARCINA
NESKORO VEČER: TALKSHOW PETRA MARCINA
Veľká dvorana KDAH, Ružomberok
UMENIE A UMELCI LIPTOVA
UMENIE A UMELCI LIPTOVA
Liptovské múzeum, Ružomberok
STRETNUTIE S HISTÓRIOU
STRETNUTIE S HISTÓRIOU
Björnsonov dom, Ružomberok