Slovenský DH CUP 2019

Podujatie Oščadnica

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Športové podujatia
Web organizátora:
www.snowparadise.sk
Ďalšie podujatia v meste Oščadnica
Podrobnejšie informácie: +421911243601
Štvrté kolo Slovenského pohára v zjazde 2019
Názov pretekov: DH Veľká Rača
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: TCK Žilina
Termín konania: Nedeľa 25.8.2019
Miesto konania: Oščadnica Veľká Rača /Dedovka/

Trať:
Štart - 990 m.n.m.
Cieľ - 650 m.n.m.
Dĺžka - 1650 m
Prevýšenie - 340 m
Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky.
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 20.8.2019 tck.zilina@gmail.com.

Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu od 12.00hod. do 18.00 hod.

Prihlasovanie na preteky: https://www.mtbiker.sk/kalendar/2019/3270/4-kolo-slovensky-pohar-spdh

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019.
Podmienky štartu: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019.

Ubytovanie: Chata Čučoriedka - +421 948 22 7773 , cucoriedka@cucoriedka.sk, http://www.cucoriedka.sk/
Chata Plemenár čt: +421 905 525 227
Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa aj na trati aj na štarte.

Ostatné ustanovenia:
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
Meno organizátora: Snowparadise
Fotografie
Podobné podujatia