Kam na výlet: SNM - Múzeum SNR - Myjava

Štúrova 2, 907 01 Myjava
48.755835 N 17.567284 E, zobraziť najkratšiu trasu
Priamo v Myjave sa nachádza Múzeum Slovenských národných rád so sídlom na Štúrovej ulici, ktoré je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea. Jeho súčasťou je dom Anny Kolényovej, kde v roku 1848 zasadala Prvá Slovenská národná rada pod vedením J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a Ľ.Štúra. Hlavná expozícia múzea je zameraná na dejiny samostatnosti slovenského národa, na jeho boj o sebaurčenie a vlastnú štátnosť i na udalosti meruôsmych rokov ako takých. Ďalšie výstavy sú venované kultúrnym tradíciam Myjavy - ľudovému bývaniu, podbradlansko-podjavorinskému regiónu a je tu i galéria známeho maliara Štefana Bednára. Okrem toho myjavské múzeum pravidelne usporadúva príležitostné výstavy s rôznym tematickým zameraním a pre všetky vekové kategórie. Každoročne sa múzeum zapája do organizácie Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA a tiež do celoslovenského programu Noc múzeí a galérií. Múzeum je štandardne otvorené v pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h, počas letných mesiacov ho možno navštíviť aj v sobotu od 8.00 do 16.00 h. Vždy v prvú nedeľu v mesiaci je vstup do múzea bezplatný, otváracie hodiny sú rovnaké. Viac informácií nájdete na webovej stránke múzea.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet