SOKOLIAR TOMÁŠ

Podujatie Bratislava

SOKOLIAR TOMÁŠ

Premietnutie slovenského filmu pre žiakov 6-tych ročníkov dúbravských škôl pri príležitosti 120-teho výročia narodenia J.C.Hronského.

11.03.2016

11:00

Fotografie
Podobné podujatia