ŠPANIELČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Podujatie Bratislava

Cieľom programu je poskytnúť záujemcom základy výslovnosti a gramatiky španielskeho jazyka. Naučiť sa jednoducho formulovať svoje požiadavky a porozumieť jednoduchej konverzácii.

Termín konania: 30.09.2019 - 20.03.2020 (každý utorok od 15:00 do 16:30 hod.)

Rozsah: Celkovo 50 vyučovacích hodín (2 vyučovacie hodiny týždenne)

Obsahová náplň:

• Základy výslovnosti a gramatiky.
• Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie.
• Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v nových situáciách.

 

Viac informácií a prihlášku nájdete na našom webe:

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/spanielcina-pre-zaciatocnikov/

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia