Spišský Jeruzalem 2017

Podujatie Spišské Podhradie

Spišský Jeruzalem 2017 je kultúrno-duchovný festival, odohrávajúci sa v priestoroch kalvárie pri Spišskej Kapitule. Koncerty, divadelné predstavenia, terénne exkurzie, pobožnosti, sv. omše, atrakcie. Oživujeme zabudnuté pútnické miesto.

Program: 

ŠTVRTOK, 25. máj 2017

17:00 Reštaurátorská tvorba akad. mal. Márie Spoločníkovej, vernisáž výstavy

Zamyslenie nad tvorbou akad. mal. Márie Spoločníkovej. Prednášajúci: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, historik, archivár

Kultúrny program: ZUŠ Spišské Podhradie

Miesto: Spiš Gallery, Palešovo nám.48, Spišské Podhradie

 

PIATOK, 26. máj 2017

09:00, 11 :00 Krížová cesta - Mariez - Mládežnícky spevácky zbor, Vranov nad Topľou

Hudobno-slovné pásmo pre 2. stupeň ZŠ

Pripravili: Mirka Ilečková, RNDr. Ivan Rokyta

Miesto: Katedrála sv. Martina

 

10:00, 12:00 Rozprávka zo snehu 
(Na motívy rozprávky H. Ch. Andersena O snehovej kráľovnej ) - pre 1. stupeň ZŠ
Réžia a dramaturgia: Marica Harčaríková
Účinkuje: Detský divadelný súbor "J" – ZUŠ Jantárová, Košice
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie

 

10:30 Spišský Jeruzalem očami detí, vernisáž výtvarnej a literárnej výstavy
Kultúrny program: žiaci ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Podbránie Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

 

15:00 Pobožnosť krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme 
Vedie: Spoločenstvo mladých zo Spišského Podhradia
Miesto začiatku pobožnosti: Spišská Kapitula, priestor pred Katedrálou sv. Martina

V prípade zlého počasia Katedrála sv. Martina

 

17.30 Slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem
Kultúrny program: 
Miloslav Vanc - Páni Spiša
Šimon Kubovčík, klavírny sprievod Mgr. Silvia Kubovčíková
Trio zo Spišského Podhradia:
Mgr. Štefan Genčúr, Dis. art . – alt, saxofón, gitara
Anton Fuchs – piano
Mgr. Zdenka Poklembová, Dis. art. – spev
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

19:00 Joel Worship Band, koncert chválovej kapely zo Sabinova
Chvály, svedectvá, evanjelizácia
Miesto: Park kultúry za MsÚ, Spišské Podhradie
V prípade nepriaznivého počasia Kino Slovan, Spišské Podhradie

 

SOBOTA, 27. máj 2017

09:00 Pútnická sv. omša v Spišskom Jeruzaleme
Celebruje: ThDr. Peter Majda, PhD., rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
Hudobný sprievod: Dychová hudba Ordzovianka
Miesto: Pažica, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina

 

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO
Terénne exkurzie - prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár Spišského biskupstva
RNDr. Marta Nižňanská – botanička Múzea Spiša
RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ Múzea Spiša
Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

 

10:15 Prehliadka speváckych zborov 
Zbor Gregoriana 
Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, Spišská Nová Ves 
Miešaný spevácky zbor Egídius, Bardejov 
Komorný spevácky zbor VOCALS pri PKO, Prešov
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

14:30 Historický sprievod VIA CASA 
Spišská Kapitula - železničná stanica Spišské Podhradie a späť

 

15:00 Návrat „Haničky“ pod Spišský hrad
Slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy 
Kultúrny program: 
Dychová hudba Ordzovianka
DFS Branisko - ZUŠ Spišské Podhradie 
Miesto: Železničná stanica Spišské Podhradie

 

17: 00 Projekt populárnej hudby 
ZUŠ Spišské Podhradie 
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

18:00 Mystériá VIA CASA
Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

 

20:30 Sakrálna krajina
Prednáška o Spišskom Jeruzaleme, kalváriách, sakrálnych krajinách
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Jančura, PhD., architekt, krajinár
Hudobný sprievod: Anton Fuchs, ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie

 

NEDEĽA, 28. máj 2017

09:00 Pontifikálna sv. omša
Celebruje: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO
Terénne exkurzie - prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár Spišského biskupstva
RNDr. Marta Nižňanská – botanička Múzea Spiša
RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ Múzea Spiša
Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

 

10:30 Mária s učeníkom pod krížom
Lauda (hudobná forma z čias sv. Františka z Asissi)
Libreto: Štefan Baláž
Hudba: Bernard Herstek
Mária: Miriam Brandisová
Učeník: Martin Mesarč
Hrá: Kvarteto REMIREDO 
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

13:00 Christos voskrese iz mertvych - Kristus vstal z mrtvých 
Chrysostomos, Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Vranov nad Topľou
 Slávnostná veľkonočná akadémia
Diriguje: Anna Maťašová
Sprievodné slovo: Anna Maťašová ml.
Pripravil: Mgr. Andrej Lakatoš
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

14:00 Historický sprievod VIA CASA
Spišská Kapitula – Mariánske námestie Spišské Podhradie a späť

 

15:00 Mystériá VIA CASA 
Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi 
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

 

16:30 Od jasieľ po Golgotu - Mária Kotorová
Hudobno-poetický recitál 
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

17:00 JANAIS 
 Koncertné vystúpenie
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

18:00 Záver festivalu Spišský Jeruzalem
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

Sprievodné aktivity So, Ne, 10:00 – 17:00:

- Premietanie filmu Spišský Jeruzalem, scenár: Pavel Dvořák 
- Prezentácia audiovizuálneho pásma „- Sakrálna krajina pri Spišskej Kapitule“ – doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
Miesto: Sýpka Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

 

- Razenie medailónov pútnika
- Predajné remeselné stánky – Domov sociálnych služieb Spišské Podhradie
- Prezentačný stánok KOCR 
- Prezentačný stánok SOS s propagačnými materiálmi Spišského Jeruzalema
Miesto: Spišská Kapitula, námestie

 

- Stredoveký stanový tábor – VIA CASA 
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

 

- Tvorivé dielne pre deti i dospelých, výtvarníčky OZ Bottega z Košíc 
Miesto: Podbránie Kňazského seminára, Spišská Kapitula

 

 

- Spišský Jeruzalem z konského povozu 
Miesto: Pažica, Spišské Podhradie

 

 

Meno organizátora: KSK, PSK, SOS, Mesto Spišské Podhradie, Spišské biskupstvo, Združenie Podbranisko
Fotografie
Podobné podujatia
Spišské folklórne slávnosti
Overené podujatieSpišské folklórne slávnosti
Spišský salaš, Spišské Podhradie
Dúhový deň
Dúhový deň
Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.
Mestská Športová hala, Humenné