Spišský Jeruzalem 2017

Podujatie Spišské Podhradie

Spišský Jeruzalem 2017 je kultúrno-duchovný festival, odohrávajúci sa v priestoroch kalvárie pri Spišskej Kapitule. Koncerty, divadelné predstavenia, terénne exkurzie, pobožnosti, sv. omše, atrakcie. Oživujeme zabudnuté pútnické miesto.

Program: 

ŠTVRTOK, 25. máj 2017

17:00 Reštaurátorská tvorba akad. mal. Márie Spoločníkovej, vernisáž výstavy

Zamyslenie nad tvorbou akad. mal. Márie Spoločníkovej. Prednášajúci: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, historik, archivár

Kultúrny program: ZUŠ Spišské Podhradie

Miesto: Spiš Gallery, Palešovo nám.48, Spišské Podhradie

 

PIATOK, 26. máj 2017

09:00, 11 :00 Krížová cesta - Mariez - Mládežnícky spevácky zbor, Vranov nad Topľou

Hudobno-slovné pásmo pre 2. stupeň ZŠ

Pripravili: Mirka Ilečková, RNDr. Ivan Rokyta

Miesto: Katedrála sv. Martina

 

10:00, 12:00 Rozprávka zo snehu 
(Na motívy rozprávky H. Ch. Andersena O snehovej kráľovnej ) - pre 1. stupeň ZŠ
Réžia a dramaturgia: Marica Harčaríková
Účinkuje: Detský divadelný súbor "J" – ZUŠ Jantárová, Košice
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie

 

10:30 Spišský Jeruzalem očami detí, vernisáž výtvarnej a literárnej výstavy
Kultúrny program: žiaci ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Podbránie Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

 

15:00 Pobožnosť krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme 
Vedie: Spoločenstvo mladých zo Spišského Podhradia
Miesto začiatku pobožnosti: Spišská Kapitula, priestor pred Katedrálou sv. Martina

V prípade zlého počasia Katedrála sv. Martina

 

17.30 Slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem
Kultúrny program: 
Miloslav Vanc - Páni Spiša
Šimon Kubovčík, klavírny sprievod Mgr. Silvia Kubovčíková
Trio zo Spišského Podhradia:
Mgr. Štefan Genčúr, Dis. art . – alt, saxofón, gitara
Anton Fuchs – piano
Mgr. Zdenka Poklembová, Dis. art. – spev
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

19:00 Joel Worship Band, koncert chválovej kapely zo Sabinova
Chvály, svedectvá, evanjelizácia
Miesto: Park kultúry za MsÚ, Spišské Podhradie
V prípade nepriaznivého počasia Kino Slovan, Spišské Podhradie

 

SOBOTA, 27. máj 2017

09:00 Pútnická sv. omša v Spišskom Jeruzaleme
Celebruje: ThDr. Peter Majda, PhD., rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
Hudobný sprievod: Dychová hudba Ordzovianka
Miesto: Pažica, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina

 

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO
Terénne exkurzie - prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár Spišského biskupstva
RNDr. Marta Nižňanská – botanička Múzea Spiša
RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ Múzea Spiša
Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

 

10:15 Prehliadka speváckych zborov 
Zbor Gregoriana 
Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, Spišská Nová Ves 
Miešaný spevácky zbor Egídius, Bardejov 
Komorný spevácky zbor VOCALS pri PKO, Prešov
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

14:30 Historický sprievod VIA CASA 
Spišská Kapitula - železničná stanica Spišské Podhradie a späť

 

15:00 Návrat „Haničky“ pod Spišský hrad
Slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy 
Kultúrny program: 
Dychová hudba Ordzovianka
DFS Branisko - ZUŠ Spišské Podhradie 
Miesto: Železničná stanica Spišské Podhradie

 

17: 00 Projekt populárnej hudby 
ZUŠ Spišské Podhradie 
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

18:00 Mystériá VIA CASA
Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

 

20:30 Sakrálna krajina
Prednáška o Spišskom Jeruzaleme, kalváriách, sakrálnych krajinách
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Jančura, PhD., architekt, krajinár
Hudobný sprievod: Anton Fuchs, ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie

 

NEDEĽA, 28. máj 2017

09:00 Pontifikálna sv. omša
Celebruje: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO
Terénne exkurzie - prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár Spišského biskupstva
RNDr. Marta Nižňanská – botanička Múzea Spiša
RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ Múzea Spiša
Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

 

10:30 Mária s učeníkom pod krížom
Lauda (hudobná forma z čias sv. Františka z Asissi)
Libreto: Štefan Baláž
Hudba: Bernard Herstek
Mária: Miriam Brandisová
Učeník: Martin Mesarč
Hrá: Kvarteto REMIREDO 
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

13:00 Christos voskrese iz mertvych - Kristus vstal z mrtvých 
Chrysostomos, Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Vranov nad Topľou
 Slávnostná veľkonočná akadémia
Diriguje: Anna Maťašová
Sprievodné slovo: Anna Maťašová ml.
Pripravil: Mgr. Andrej Lakatoš
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

14:00 Historický sprievod VIA CASA
Spišská Kapitula – Mariánske námestie Spišské Podhradie a späť

 

15:00 Mystériá VIA CASA 
Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi 
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

 

16:30 Od jasieľ po Golgotu - Mária Kotorová
Hudobno-poetický recitál 
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

17:00 JANAIS 
 Koncertné vystúpenie
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

18:00 Záver festivalu Spišský Jeruzalem
Miesto: Katedrála sv. Martina

 

Sprievodné aktivity So, Ne, 10:00 – 17:00:

- Premietanie filmu Spišský Jeruzalem, scenár: Pavel Dvořák 
- Prezentácia audiovizuálneho pásma „- Sakrálna krajina pri Spišskej Kapitule“ – doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
Miesto: Sýpka Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

 

- Razenie medailónov pútnika
- Predajné remeselné stánky – Domov sociálnych služieb Spišské Podhradie
- Prezentačný stánok KOCR 
- Prezentačný stánok SOS s propagačnými materiálmi Spišského Jeruzalema
Miesto: Spišská Kapitula, námestie

 

- Stredoveký stanový tábor – VIA CASA 
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

 

- Tvorivé dielne pre deti i dospelých, výtvarníčky OZ Bottega z Košíc 
Miesto: Podbránie Kňazského seminára, Spišská Kapitula

 

 

- Spišský Jeruzalem z konského povozu 
Miesto: Pažica, Spišské Podhradie

 

 

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: KSK, PSK, SOS, Mesto Spišské Podhradie, Spišské biskupstvo, Združenie Podbranisko
Fotografie
Podobné podujatia