Spomienka na SNP

Podujatie Liptovský Hrádok

Spomienka na SNP

Spomienka na SNP

28.8.2017 14:00
Pamätník Stretnutie armád na Belanskej štvrti

Fotografie
Podobné podujatia