ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA: PREHĽAD NA JANUÁR 2016

Podujatie Banská Bystrica

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA: PREHĽAD NA JANUÁR 2016

Na priloženom plagáte nájdete program Štátnej vedeckej knižnice na mesiac január 2016.

Fotografie
Podobné podujatia