Stavanie mája

Podujatie Župkov

Tradičné stavanie mája pred obecným úradom s kultúrnym programom detí zo ZŠ s MŠ Župkov a JDS ZO Župkov
Meno organizátora: Obec Župkov
Fotografie
Podobné podujatia