Kam na výlet: Štefanová - Vrbovce

48.8187 N 17.4536 E, zobraziť najkratšiu trasu

 PP ŠTEFANOVÁ

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Rozloha 54.759 m2. Územie predstavuje jeden z dvoch posledných zvyškov lúk masívu Žalostinej na flyšových zosuvoch s cennými populáciami ohrozených druhov rastlín, vrátane čeľade vstavačovitých. Lúky boli v minulosti preslávené floristickým bohatstvom. Je refúgiom ohrozených druhov rastlín v západnej časti Bielych Karpát, ale tiež ukážkou spoločenstiev vznikajúcich na zosuvoch. Územie dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, kultúrneho a ochrany genofondu. 

Vedie tu náučný chodník do Bučkovej jamy a na Žalostinú.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet
Najbližšie lokality od výletného miesta - Štefanová