STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Podujatie Nitrica

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu pri OZ Nitrica

Vás pozýva na
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

06.01.2017
o 1600 hod.
v telocvični ZŠ Nitrica

prezentácia hráčov 15:30 - 16:00

 

Fotografie
Podobné podujatia
Š Š Š 2018
Š Š Š 2018
ZŠ Malinovského na Šípku, Partizánske
Š Š Š 2018
Š Š Š 2018
ZŠ Malinovského na Šípku, Partizánske