Stredoeurópske fórum 2016 Bratislava

Podujatie Bratislava

Stredoeurópske fórum 2016 Bratislava

LIEK NA ZÚFALSTVO
)( For English see below

Pozývame Vás na Stredoeurópske fórum – medzinárodné verejné diskusné podujatie, jediné svojho druhu na Slovensku.

Na Stredoeurópskom fóre ide o diskusiu a formulovanie najpálčivejších, najdôležitejších otázok súčasnosti. Aktuálny ročník má podtitul Liek na zúfalstvo.

Vstup na všetky diskusie je bezplatný a netreba sa ani registrovať. Zabezpečený je taktiež preklad do slovenčiny a angličtiny. Program nižšie.

“Nikdy netreba pochybovať o tom, že malá skupina aktívnych občanov môže zmeniť svet. V skutočnosti je to jediná vec, ktorá ho kedy menila.” - Margaret Mead

Musíme byť aktívni – to je protiliek na zúfalstvo. Aby sme sa k nemu dostali, potrebujeme sa pozrieť okolo seba pohľadom neskresleným strachom.

Na Stredoeurópskom fóre 2016 budú v Bratislave európski spisovatelia, vedci, novinári, aktivisti, a výnimočne aj politici, ktorí chcú takéto pohľady ponúknuť.

Príďte diskutovať spolu s nimi do divadla Astorka Korzo '90 v Bratislave.

Viac o téme Stredoeurópskeho fóra 2016
http://ceeforum.eu/2016/10/liek-na-zufalstvo/

Profily hostí
http://ceeforum.eu/

Program:

)( PIATOK, 11. NOVEMBER 2016

17.00 Politika nádeje (Otvorenie)
Andrej Kiska, prezident SR
Dana Němcová (ČR)
Moderátor: Chris Keulemans (NL)
Pavel Tychtl (CZ/BE)

18.00 Politika záujmov
V čom sú pre nás záujmy nedemokratických mocností hrozbou? Aká je vnútorná odolnosť Európy a osobitne Strednej Európy?
Peter Pomerantsev (GB) – Ilija Trojanow (DE). Moderátorka: Natalie Nougayrède (FR/GB)

20.00 Zrážka slobôd
Je niečo na prílive cudzincov skutočnou hrozbou pre európske ponímanie slobody? A ak áno, ako sa s ňou Európa môže vyrovnať?
Dubravka Ugrešić (HR/NL) – Jan-Werner Müller (DE) – Gilles Kepel (FR). Moderátor Michal Havran (SK)

)( SOBOTA, 12. NOVEMBRA 2016

10.30 Biely Boh
Premietanie filmu Kornéla Mundruczóa a diskusia s autormi.

13.30 Premena
Prečo sa súčasná vzbura proti systému obracia do minulosti? Odkiaľ sa berie elektorát krajnej pravice? Kde sa frustrácia mení na fašistický postoj? Ako sa fašizmus dostal do módy na západe i na východe?
Zora Bútorová (SK) – Roger Griffin (GB) – Kornél Mundruczó (HU) – Pavel Barša (CZ) (tbc) Moderátor: Martin M. Šimečka (SK)

17.00 Európa v sépiovej
Autorské čítanie Dubravky Ugrešić a dialóg s Michalom Havranom
Kaviareň Dobre&Dobré

)( NEDEĽA, 13. NOVEMBRA 2016

14.30 V pasci paniky
Ak existujúci poriadok liberálnych demokracií prestáva byť funkčný, kde vzniká niečo nové?
Marie-Claude Souaid (LB) – Nick Cohen (GB) – Raphaël Glucksmann (FR) (tbc) – Sławomir Sierakowski (PL). Moderátor: Chris Keulemans (NL)

16.45 Visegrád uprostred nihilizmu
Aké sú mentálne hranice medzi východom a západom Európy? Sú už postupne zotreté alebo sa posunuli inam? Aký je prínos našej časti sveta?
Irena Brežná (CH/SK) – Grażyna Plebanek (PL/BE) – Tibor Dessewffy (HU) – Michael Žantovský (CZ). Moderátorka: Jana Starek (AT).

------------------------------------------------------------------

ANTIDOTES TO DESPAIR

The eighth edition of Central European Forum – a unique international discussion project that brings together leading political and cultural thinkers.

Central European Forum is a space for public discussion, dialogue and formulation of the most pressing political and social issues of the day. This year under the heading - Antidites To Despair.

The entrance to all events of CEF2016 is free and there is no need for registration. Translation to English will be provided. For the programme see below.

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has” - Margaret Mead

“Action is the antidote to despair”. In order to it, we have to keep our eyes open and not let our view be distorted by fear.

At this year’s Central European Forum writers, scholars, journalists, activists and – unusually – also politicians, from all over Europe, will share with the public their antidotes to fear.

We hope you will come and join our discussions at the Astorka Korzo’90 Theatre in Bratislava.

More on the the topic of this year's Central European Forum:
http://ceeforum.eu/en/2016/10/liek-na-zufalstvo/

Programme:

)( FRIDAY, 11 NOVEMBER 2016

17:00 The politics of Hope (Opening)
Andrej Kiska, President of the Slovak Republic
Dana Němcová (Czech Republic)
Chris Keulemans (Netherlands)
Pavel Tychtl (Czech Republic/Belgium)

18:00 The Politics of Interests
What type of threats do the interests of undemocratic powers pose to us?
How much internal resistance can Europe, particularly Central Europe, offer?
Peter Pomerantsev (UK) – Ilija Trojanow (Germany). Moderator: Natalie Nougayrède (France/UK)

20:00 A Clash of Freedoms
Does the influx of foreigners really represent a threat to the European understanding of freedom? If so, what can Europe do about this threat?
Dubravka Ugrešić (Croatia/Netherlands) – Jan-Werner Müller (Germany) – Gilles Kepel (France). Moderator Michal Havran (Slovakia)

)( SATURDAY, 12 NOVEMBER 2016

12:30 White God
A screening of Kornél Mundruczó’s film followed by a discussion with the authors.

15:30 Transformation
Why does the present-day revolt against the system draw on ideas of the past? Where does the extreme right wing electorate come from? How does frustration change into fascism? What has made fascism trendy in the West and the East?
Zora Bútorová (Slovakia) – Roger Griffin (UK) – Kornél Mundruczó (Hungary) – Pavel Barša (Czech Republic) (tbc) Moderator: Martin M. Šimečka (Slovakia)

18:30 Trapped by Panic
If the current liberal democratic order is failing, is there something new emerging somewhere else?
Marie-Claude Souaid (Lebanon) – Nick Cohen (UK) – Raphaël Glucksmann (France) (tbc) – Sławomir Sierakowski (Poland). Moderator: Chris Keulemans (Netherlands)

)( SUNDAY, 13. NOVEMBER 2016

15:30 Europe in Sepia
A reading by Dubravka Ugrešić, followed by discussion with Michal Havran.

17:00 Visegrad Engulfed by Nihilism
What are the mental boundaries between Europe’s East and West? Are they gradually being erased or have they shifted elsewhere? What is the contribution of our part of the world?
Irena Brežná (Switzerland/Slovakia) – Grażyna Plebanek (Poland/Belgium) – Tibor Dessewffy (Hungary) – Michael Žantovský (Czech Republic). Moderator: Jana Starek (Austria)

-----------------------------------------------------------------

Stredoeurópske fórum 2016 organizuje občianske združenie Projekt Fórum v spolupráci s partnermi:
[Central European Forum 2016 is organised by the NGO Project Forum in partnership with]

the European Alternatives Platform
the Václav Havel Library
the Artfórum Bookshop
BRAK Festival
the NGO Česko-slovenské Mosty (Czecho-Slovak Bridges)
Not in Our City, a civic platform
Time to Talk, a Pan-European debating network
and a team of volunteers, Bratislava university students

Aktuálny ročník sa bude konať s podporou:
[This year’s conference is taking place with the generous support of]

the European Commission – the Europe for Citizens Programme
the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
the ERSTE Foundation in Vienna
the Bratislava Regional Authority
the Goethe-Institut in Bratislava
the French Institute in Bratislava
the Slovenská Sporiteľňa Foundation in Bratislava
the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bratislava, Slovakia

Miesto konania podujatia: Divadlo Astorka Korzo 90, Námestie SNP 33, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 11. Novembra 2016 17:00
Dátum ukončenia podujatia: 13. Novembra 2016 19:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1095E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Stredoeurópske fórum 2016 Bratislava

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia