Kam na výlet: Stredovveký evanjelický kostol - Rimavská Baňa

48.51043 N 19.939655 E, zobraziť najkratšiu trasu
Kostol  obkolesený renesančným obranným múrom sa týči nad hlavnou cestou nad obcou. Vznikol prestavbou a rozšírením pôvodného neskororománskeho kostola koncom 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza horná časť kamennej krstiteľnice. Na vnútornom plášti presbytéria, na stene víťazného oblúka a na severnej strane lode sú sčasti zachované stredoveké nástenné maľby vytvorené technikou pravej fresky s domaľbami v seccu.

Exteriér objektu na južnej stene priečelia je zdobený už len fragmentami samostatných obrazov. Od 17. storočia slúžil kostol evanjelikom, ktorí interiér doplnili drevenou tribúnou na západnej, južnej a severnej stene a maľovaným dreveným kazetovým stropom. V tomto období pristavili k presbytériu vežu – zvonicu. Cenné sú aj barokové prvky interiéru.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet