Street Food Park

Podujatie Bratislava

Street Food Park vol. 42

Opäť vás pozývame vychutnať si dobré jedlo a nápoje v priateľskej atmosfére pred Starou tržnicou! :)

🇬🇧 We happily invite you to once again to enjoy tasty food and drinks in a friendly atmosphere in front of the Old Market Hall! :)
---------
OTVÁRACIE HODINY
16. - 19. september 2020
Streda: 12:00 - 22:00
Štvrtok: 12:00 - 22:00
Piatok: 12:00 - 22:00
Sobota: 12:00 - 22:00

Zoznam predajcov:
BAO BROTHERS
Burrito Fellas
Čertíci
Fašírkovo
Folcík
FOODSTOCK
Hummus Bar
Kastler Cider a Smädohasič
Orbis by Roxy catering
Palm Street Boyz
Poľná kuchyňa
SODABAR
Trhance jak párance
Trnavský Šmarn
Unas Street Food
Vínomobil

ZERO WASTE
Riady a poháre používané predajcami na Street Food Parku sú kompostovateľné. Svoje odpadky, prosím, vyhadzujte v našich recyklačných staniciach, kde vás usmerníme ohľadne správneho triedenia. Ďakujeme!

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA
Na Street Food Parku budú z dôvodu pandémie platiť prísnejšie hygienické opatrenia. Prosíme, rešpektujte pokyny usporiadateľskej služby a pokiaľ sa necítite úplne fit, nechajte si radšej návštevu Street Food Parku na inokedy. Ešte predtým, ako si užijete chutné jedlo a nápoje, venujte, prosím, pozornosť aj nasledujúcim odporúčaniam:
🧼Nebojte sa použiť dezinfekciu rúk - aj opakovane!
🧼Dodržiavajte primeraný odstup od ostatných návštevníkov.
🧼Nosenie rúška, keď práve nekonzumujete jedlo či nápoje chráni Vás aj Vaše okolie.
🧼Plaťte bezkontaktne! Vďaka Slovenskej sporiteľni môžete platiť bezkontaktne vo všetkých prevádzkach na Street Food Parku, a to aj mobilom a hodinkami.
🧼Ak sa u vás objavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory Street Food Parku. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ste povinní zostať v domácej izolácii.
Ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a prajeme Vám príjemné chvíle strávené na Street Food Parku.

SPRIEVODNÝ PROGRAM
V sobotu, 19. septembra sa bude v tržnici konať od 09:00 do 15:00 aj pravidelný potravinový trh.

---------
OPENING HOURS
16. - 19. septembra 2020
Wednesday: 12:00 pm - 10:00 pm
Thursday: 12:00 pm - 10:00 pm
Friday: 12:00 pm - 10:00 pm
Saturday: 12:00 pm - 10:00 pm

ZERO WASTE
Cutlery and glasses used at Street Food Park are all compostable. Please, dispose your waste at our recycling stations, where we will inform you how to separate your waste correctly. Thank you!

SAFETY & HYGIENE
Stricter hygienic measures will apply at Street Food Park due to the COVID-19 pandemic. Please, follow the instructions of the organizing service, and if you do not feel completely fit, you should rather visit the Street Food Park at another time. Before you enjoy tasty food and drinks, please, take a look at the following recommendations:
🧼Don't be afraid to use hand disinfection - even repeatedly.
🧼Keep a reasonable distance from each other.
🧼Wearing a face mask when you're not consuming food and drinks protects you and others around you.
🧼Use contactless payments! Thanks to Slovenská sporiteľňa, your payments can be contactless in all stalls at Street Food Park. You can also pay with your smartphone or smartwatch.
🧼If you develop symptoms of acute respiratory disease, it is necessary to contact your physicians by phone and leave the SFP premises immediately. If you have developed symptoms of acute respiratory disease (fever, cough, cold, difficulty breathing), you are obliged to stay in home isolation.
We thank you for being considerate and wish you a pleasant time spent at the Street Food Park.

ACCOMPANYING PROGRAM
On Saturday, 19. September, the regular food market will take place in the Old Market Hall from 09:00 am untill 03:00 pm.

Začiatok podujatia: 16. 9. 2020 12:00:00
Koniec podujatia: 19. 9. 2020 22:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Silné Reči v Starej Tržnici
Silné Reči v Starej Tržnici
Stará tržnica, Bratislava
Trochu inak s Adelou
Trochu inak s Adelou
Činohra SND, Bratislava
IBIZA PARTY 2020 open air
IBIZA PARTY 2020 open air
Edison Park, Bratislava
10. ročník Rodinného trhu Ružinovčanov
10. ročník Rodinného trhu Ružinovčanov
Paneurópska vysoká škola, Bratislava
SWAP
SWAP
Monsters Cafe and Bar, Bratislava