Streetball proti rakovine

Podujatie Žilina

Streetball proti rakovine

STREETBALL PROTI RAKOVINE

Dátum: 03.06.2017
Miesto: Športový areál Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina (4 hracie kurty)
v prípade nepriaznivého počasia budú o zmene miesta konania informovaní kapitáni jednotlivých družstiev

Kategórie:
MUŽI OPEN (bez obmedzenia, max 16 tímov)
MUŽI REKRE (kategória určená pre rekreačných hráčov, t. j. hráčov ktorí boli naposledy registrovaní v akejkoľvek ligovej súťaži v sezóne 2013-2014, max 12 tímov)
ŽENY (bez obmedzenia veku)
MIX (bez obmedzenia veku; počas zápasu musí byť na ihrisku min 1 dievča/žena, max 16 tímov)
chlapci do 18 rokov (kategória pre hráčov narodených v roku 1999 a mladších)
dievčatá do 18 rokov (kategória pre hráčky narodené v roku 1999 a mladšie)

V prípade prihlásenia menej ako 6 tímov do niektorej z kategórií si organizátor vyhradzuje právo neotvoriť danú kategóriu.

Ceny pre víťazov:
- prvé 3 družstvá v každej kategórii budú ocenené trofejami (www.maad.sk)
- v kategórii OPEN a REKRE vstupenky na zápas Harlem Globetrotters v Prievidzi (07.06.2017)
- vecné ceny od partnerov turnaja

Štartovné:
OPEN, REKRE, MIX, ŽENY – 30 € / družstvo
chlapci/dievčatá do 18 rokov - 10 € / družstvo
Štartovné sa platí vopred na číslo účtu SK13 7500 0000 0040 0887 4691, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie.
Každý hráč obdrží pri prezentácii:
- tričko (platí pre prvých 100 úspešne prihlásených hráčov – družstvo je úspešne prihlásené okamihom pripísania štartovného na vyššie uvedený účet, v prípade účasti hráča vo viacerých tímoch má hráč nárok len na jedno tričko)
- minerálku
- bagetu.

Registrácia/prihlásenie:
podrobnosti viď https://www.sbpr.sk/Turnaje/Registracia-prih-lasenie/
prihlasovanie http://www.3x3planet.com/en/event/details/TMZ17DUBHWSJDSVK?tabView=Categories
Prihlásenie je možné najneskôr do 31.05.2017 24.00 hod
Podmienkou prihlásenia na turnaj je registrácia (vytvorenie profilu) každého hráča družstva na portáli www.3x3planet.com

Predbežný program turnaja:
8,00 – 8,30 prezentácia prihlásených družstiev
8,45 – 9,00 slávnostné otvorenie turnaja
9,00 – 12,00 skupinová fáza
12,00 – 12,30 Kráľ strelcov (súťaž v streľbe trestných hodov)
12,30 – 14,00 playoff
14,00 – 14,30 3pts shootout
14,30 – 16,00 finálové zápasy
17,00 – 17,15 odovzdanie cien víťazom, slávnostné ukončenie turnaja

Sprievodné súťaže:
netradicnetorty.sk Free Throws Contest (súťaž v streľbe trestných hodov)
netradicnetorty.sk 3pt shootout (súťaž v streľbe trojbodových košov)
Štartovné 1 € - výťažok bude venovaný Lige proti rakovine
Víťazi streleckých súťaží získajú okrem vecných cien od partnerov turnaja aj právo účasti v súťažiach Free Throw´s King a King of Long Distance, ktoré sa uskutočnia na finálovom turnaji série.

Miesto konania podujatia: Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina (ŠG a SOŠd), Rosinská cesta 4, Žilina
Dátum začiatku podujatia: 3. Júna 2017 08:00
Dátum ukončenia podujatia: 3. Júna 2017 18:00
Pravdepodobné súradnice: 49.2055N 18.7713E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Streetball proti rakovine

Fotografie
Podobné podujatia