Stretnutie s Mikulášom v Sládkovičove 2015

Podujatie Sládkovičovo

Stretnutie s Mikulášom

Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) mesto Sládkovičovo pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktorého spolu s čertom a anjelom privítame pred Inovatechom o 15.00 hod. Tých, ktorí Mikulášovi zarecitujú, prípadne zaspievajú, čaká sladká odmena. Vyvrcholením tohto podujatia bude vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú ozdobu a rozsvietenie vianočného stromčeka primátorom mesta.

Fotografie
Podobné podujatia