STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK 2016

Podujatie Stupné

STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK 2016

11. september 2016 sa koná
14.STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený s oslavami 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Fotografie
Podobné podujatia