Svatovítské kosení v Kútoch

Podujatie Kúty

Svatovítské kosení v Kútoch

Už trecí kosení u brnenskéj búdy v kútském lesi u Moravy!
Toto podujací vznikuo jak spomínka na minulé roky, kedy si Kúcani vážili sena a ručne sa kosili veliké lány. Neráz sa o metre sena, keré si dneskáj už nikdo nevšimne, áj pobili... Bit sa snád nebudeme, ale ráno si pristaneme a zéjdeme sa ešče za ranního cicha na úce pod hrázú a skusíme si zakosit tak, jak to robili naši starečké. Do dójde, rádzi ho uhoscíme snídaňú a nejakým vínkem. Trochu pokosíme, povyprávjáme, pospíváme. Hlavne, že budeme vénku v krásné prostredzí kútského lesa! Podujací pro Vás chystá MZ Kúcané, naše ženy z Kútnice a ceuá krojovaná chasa ve spolupráci s PD Kúty a polovníkama. Tak zebérte dzecka, deky, nejaký proviant a trochu nostalgie. A možná dojdú aj kone!

Sobota 1. júna 2019 o 6:00 – 13:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia